Το έως σήμερα εγκαταλελειμμένο κτίριο Δίας στη Νέα Μηχανιώνα του Θερμαϊκού, θα μετατραπεί σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας. Πρόκειται για ένα τριώροφο επιβλητικό κτίσμα 1.794 τ.μ., ανέγερσης της δεκαετίας του ‘60,  το οποίο βρίσκεται σε κομβική θέση του παραλιακού μετώπου.  

Ακόμη και σήμερα, το κτίριο δεσπόζει στην παραλία του οικισμού, διατηρώντας και μεταφέροντας μνήμες ενός ιδιαίτερου για τον τόπο παρελθόντος. Η τωρινή του εικόνα, είναι ασύμβατη με την παλαιότερη εξέχουσα παρουσία του στη ζωή της κοινότητας, ενώ υποβαθμίζει αισθητά την περιοχή φυσικού κάλους και συνύπαρξης ποικίλων χρήσεων και δραστηριοτήτων από τους περιοίκους και τους τουρίστες.

Η συλλογή, προστασία και ανάδειξη της ναυτικής και αλιευτικής κληρονομιάς της κοινότητας, η προστασία και έκθεση του θαλάσσιου πλούτου, είναι γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της ταυτότητας της Ν. Μηχανιώνας. Η προνομιούχα τοποθεσία του κτιρίου Δίας, τα ιδιαίτερα δομικά, μορφολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του, οι πολλές εναλλακτικές δυνατότητες εισόδου, ο βαθμός προσβασιμότητας και ελεγχόμενης κυκλοφορίας στο εσωτερικό του, οι σημαντικές αστικές υποδομές στον άμεσο περίγυρό του, η αναγνωρισιμότητά του αφού λειτούργησε επί σειρά δεκαετιών ως το γνωστότερο αναψυκτήριο του οικισμού, συνηγορούν ως σαφείς και θετικοί συντελεστές για την επανάχρηση του κτιρίου και ως Μουσείο.

Συγκεκριμένα , το κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσείου αναπτύσσεται γύρω από τις 4 παρακάτω βασικές λειτουργικές ενότητες:

-Κύρια είσοδος-Φουαγέ: Εκδοτήρια εισιτηρίων, αναμονή κοινού, ενημέρωση για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, δυνατότητα πρόβλεψης βεστιάριου, έκτασης 95 τ.μ.

-Ενότητα εκθέσεων: Μόνιμες εκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις, κατάστημα Μουσείου, έκτασης 557 τ.μ.

-Ενότητα έρευνας και εκπαίδευσης: Γραφεία ερευνητών , βιβλιοθήκη, αίθουσες, εργαστήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αίθουσα διαλέξεων και χώρος αναμονής κοινού, έκτασης 232 τ.μ.

-Υποστηρικτικές λειτουργίες και εγκαταστάσεις, όπως γραφεία διοίκησης και προσωπικού, καφέ-αναψυκτήριο, εργαστήριο συντήρησης συλλογών, 459 τ.μ.

Επιπλέον , θα διαμορφωθεί ο άμεσος εξωτερικός χώρος του κτιρίου, ώστε η πρόσβαση, η παραμονή και η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους οχημάτων να είναι απρόσκοπτες. Ο ευρύτερος περίγυρος του Μουσείου θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τη λειτουργική και αισθητική ένταξη του Μουσείου στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του και να αναδείξει τη νέα του χρήση, με την πρόβλεψη του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.  

Τέλος, το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 2.489.432,48 ευρώ, θα υλοποιήσει ο Δήμος Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.