Στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2019” (EWRC) που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2019  στο συνεδριακό κέντρο  Square Brussels Convention Centre στις Βρυξέλλες, συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου CESME “Circular Economy for SMEs” .

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μία ετήσια εκδήλωση, που διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Περιφέρειες   ( European Committee for Regions) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio), κατά την οποία οι Περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν μέσα από έργα και πρωτοβουλίες καινοτομίας και ανάπτυξης. 

Το έργο CESME “Circular Economy for SMEs”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, ήταν ένα από τα λίγα έργα του προγράμματος που επιλέχθηκε από την Επιτροπή Διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019 (EWRC 2019) , για να προβληθεί τόσο στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο “CESME. Circular Economy for SMEs. When Innovation meets Circular Economy” όσο και στον εκθεσιακό χώρο Agora του Square Brussels Convention Centre, σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο.

Καθ’ όλη της διάρκεια της “Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και  Πόλεων” στον εκθεσιακό χώρο Agora, οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,  της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. και της  Φινλανδικής Περιφέρειας South Ostrobothnia, ως εταίροι του συγκεκριμένου έργου,  παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το έργο CESME και τις επιμέρους δράσεις τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το περίπτερο επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του Interreg Europe, φορέων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,  ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων.,

Στις 8 Οκτωβρίου 2019, στο συνεδριακό χώρο SQUARE, διοργανώθηκε συζήτηση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του CESME, στις Περιφέρειες που συμμετείχαν στο εταιρικό σχήμα του έργου. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθυντής του προγράμματος INTERREG EUROPE Erwin Siweris παρουσιάζοντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και την προοπτική του Interreg Europe μετά το 2020. Οι δράσεις των Περιφερειών παρουσιάσθηκαν από την Χρυσάνθη Κισκίνη, υπεύθυνη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τη Valeria Stacchini, συντονίστρια έργων από το Μητροπολιτικό Δήμο της Μπολόνια, τον Georgi Stefanov, συντονιστή του προγράμματος της WWF Βουλγαρίας για την Κλιματική Αλλαγή και την Πράσινη Οικονομία και την Maria Antikainen, επικεφαλής ερευνήτρια και συντονίστρια έργων από το VTT Τεχνολογικό Ερευνητικό Κέντρο Φιλανδίας.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις, οι ομιλητές συμμετείχαν  σε συζήτηση σχετικά με τις υφιστάμενες εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στις εμπλεκόμενες Περιφέρειες και τη μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου CESME.

191017 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2