Η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της αναβάθμισης του λιμένα Ναυπλίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει δυναμικά και καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής, απασχόλησε την πρόσφατη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εξασφαλίστηκε η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της αναβάθμισης του λιμένα Ναυπλίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει δυναμικά και καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής.
Μετά τη 2η Τροποποίηση της Πράξης “Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου“, η οποία παραμένει ενταγμένη στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013, δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εργασιών των υπό-έργων της συγκεκριμένης πράξης, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και λειτουργική παρέμβαση στον εν λόγω Λιμένα, διατηρώντας παράλληλα την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.