Ανοιχτή επιστολή προς την Ursula von der Leyen, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλαν 50 οργανισμοί και ενώσεις από την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, ζητώντας τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου “Μεταφορών και Τουρισμού’ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιστολή υπογράφεται και από Ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι κ.κ. Έλενα Κουντουρά και Ελίζα Βόζενμπεργκ – Βρυωνίδη.

Πιο αναλυτικά, οι υπογράφοντες την ανοιχτή επιστολή, οι οποίοι και αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές του τουριστικού τομέα της ΕΕ, απευθύνουν έκκληση για μεγαλύτερη αναγνώριση του τουρισμού στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου της Επιτροπής για τις μεταφορές και τον τουρισμό.

”Η ενοποίηση των αρμοδιοτήτων για τις μεταφορές και τον τουρισμό σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο θα αποτελέσει τη βάση για μια αποτελεσματική νομοθετική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ασχολείται και με τις δύο πολιτικές στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN)”, αναφέρουν. ”Η συνεχής επιτυχία του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Απαιτείται μια ολιστική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή του. Κατά τα προσεχή έτη, θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για θέματα όπως η αειφορία, η προσβασιμότητα, η ασφάλεια, η επεξεργασία των θεωρήσεων εισόδου, η ψηφιοποίηση και η οικονομική ανταγωνιστικότητα, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως”.

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι ”οποιαδήποτε πολιτική δράση στον τομέα των μεταφορών έχει άμεσες επιπτώσεις στον τουρισμό και αντίστροφα. Ο τουρισμός ευδοκιμεί περισσότερο όπου υπάρχουν αποτελεσματικές συγκοινωνιακές συνδέσεις, ενώ η τουριστική οικονομία παρέχει έσοδα για τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων και υποδομών. Ο τουριστικός τομέας επηρεάζει τις ταξιδιωτικές ροές και μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη πιο βιώσιμων πρακτικών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των ικανοτήτων και της μείωσης των εκπομπών”.