Φ. Κουβέλης: Η χώρα έχει αλλάξει σελίδα

Στην κοπή της πίτας των Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραβρέθηκαν ο Υπουργός Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά και πρώην Υπουργός Θοδωρής Δρίτσας και ο βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ. και τομεάρχης Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Κουβέλης έκανε έναν απολογισμό του των ενεργειών του Υπουργείου για τους πολιτικούς υπαλλήλους και οποίος αφορά στην πολιτική ηγεσία του Θοδωρή Δρίτσα, του Παναγιώτη Κουρουμπλή αλλά και στην πολιτική των τελευταίων έξι μηνών της μέχρι σήμερα θητείας του. Ο κ. Κουβέλης τόνισε:

«Το υπουργείο ανέκαθεν αναγνώριζε τη σημασία του έργου που επιτελείτε και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, αλλά και του Λιμενικού Σώματος. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας παραμένει σταθερά η βελτίωση των συνθηκών εργασίας σας. Σε αυτό το πλαίσιο

• Επανήλθαν οι πολιτικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, κατόπιν ανάκλησης των αποφάσεων απόλυσης.
• Καταργήθηκε το σύστημα αξιολόγησης που προέβλεπε ότι ποσοστό 20% των πολιτικών υπαλλήλων θα ενταχθεί σε επίπεδο υπαλλήλων με περιορισμένες ικανότητες και κατά συνέπεια θα άνοιγε το δρόμο για περαιτέρω απολύσεις.
• Συστάθηκαν, με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου, νέες Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα, στα οποία προΐστανται και υπηρετούν πολιτικοί υπάλληλοι, αυξάνοντας τις αρμοδιότητες που ασκούνται από πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά και δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης. Συγκεκριμένα ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα, τόσο του Συλλόγου, όσο και της Ομοσπονδίας για επανασύσταση της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας μετά την διάλυσή της από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ ικανοποιήθηκε και το χρόνιο αίτημα των πολιτικών υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής με την σύσταση του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών, το οποίο συνεισφέρει στην λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με τον εκσυγχρονισμό όλων των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους. Παράλληλα, συστάθηκε η Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων με σκοπό να αποτελέσει τον φορέα διαχείρισης, αλλά και το κέντρο αναφοράς για την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

• Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και καλύφθηκε μεγάλο μέρος των κενών οργανικών θέσεων, συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε ο διορισμός δεκαεννιά (19) μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας – κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΔΕ Η/Υ, και πέντε (05) ΙΔΑΧ υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Παράλληλα αρκετές υπηρεσίες ενισχύθηκαν με προσωπικό μέσω της διαδικασίας του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2018, με την απόσπαση δεκατριών (13) υπαλλήλων και τη μετάταξη πέντε (05) υπαλλήλων , ενώ αντίστοιχα από τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2018 έχει ζητηθεί από το φορέα μας η κάλυψη δέκα οκτώ (18) θέσεων με μετάταξη και σαράντα δύο (42) με απόσπαση υπαλλήλων από άλλους φορείς. Ακόμη κατά τακτά χρονικά διαστήματα υπηρεσίες του Υπουργείο απασχολούν τελειοφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι πραγματοποιούν ολιγόμηνη πρακτική άσκηση και υποβοηθούν τις Υπηρεσίες μας.

• Δόθηκε η δυνατότητα σε πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου με τον Ν.4504/2017, άρθρο 115 να στελεχώνουν την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες).

• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ώστε οι πολιτικοί υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Επίσης οι μόνιμοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικοί υπάλληλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συμβουλευτική υποστήριξη, συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων.
• Δόθηκε η δυνατότητα με το νόμο 4504/2017, οι πολιτικοί υπάλληλοι να φοιτούν στη Σχολή Επιθεωρητών –Ελεγκτών του ΥΝΑΝΠ και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές καθώς και στην Τεχνική Επιτροπή του ΥΝΑΝΠ, ισότιμα με τα στελέχη του Λ.Σ.

• Με το άρθρο 149 του ως άνω νόμου επισπεύδονται οι διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης διοριστέων υπαλλήλων που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την άμεση κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΥΝΑΝΠ σε πολιτικό προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται ακόμη και με τη δημιουργία προσωποπαγών θέσεων με την ίδια εργασιακή σχέση, του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή παρεμφερούς κλάδου ή βάσει των τυπικών προσόντων των διοριστέων, ακόμη και αν δεν υφίστανται θέσεις αντίστοιχες της σχέσης εργασίας, του κλάδου ή της ειδικότητας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις.

• Αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την Ομοσπονδία Πολιτικών Υπαλλήλων αξίζει να αναφερθεί ότι αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας κατά σαράντα τέσσερις (44) νέες θέσεις ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. Συναφώς η παρούσα κυβέρνηση με την προμήθεια εξοπλισμού και σκαφών αλλά και την πρόσληψη προσωπικού και την αύξηση των οργανικών θέσεων, στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της πλοηγικής υπηρεσίας.

• Ακόμη αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας όπου και πραγματοποιήθηκαν νέες προσλήψεις.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των πολιτικών υπαλλήλων για την συνεισφορά τους στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων όπου και υπηρετεί μεγάλο μέρος των υπαλλήλων αυτών. Με την εργατικότητα σας και την αφοσίωσή σας φέραμε εις πέρας ένα σημαντικό όγκο θεμάτων που ικανοποιούν κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας, όπως η σύσταση και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών Αναψυχής «e-Μητρώο Πλοίων», η διαχείριση των Συμβάσεων Παραχώρησης ΟΛΠ και ΟΛΘ, η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και η ενίσχυσή της, η λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων, η ναυτική εκπαίδευση και η ναυτική εργασία.»

Ο κ. Κουβέλης δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα της αξιολόγησης των υπαλλήλων και του χώρου στάθμευσης που έθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών υπαλλήλων Τόνια Ανδρεάκου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι γίνονται συστηματικές ενέργειες ώστε να μην ταλαιπωρούνται και να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι εργαζόμενοι. Ο κ. Κουβέλης δήλωσε ότι «η χώρα έχει αλλάξει σελίδα. Πορεύεται σε δρόμους ανάπτυξης και αντιμετώπισης όλων εκείνων των προβλημάτων μεγάλης έντασης και έκτασης που δημιουργήθηκαν από την οκτάχρονη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τα πολιτικά του στελέχη είμαστε όχι μόνον ανοιχτοί, αλλά έχουμε και την υποχρέωση να συζητάμε να διαβουλευόμαστε με όλους εσάς και με τον συνδικαλιστικό σας φορέα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε υπαρκτά προβλήματα. Έχω επίγνωση και διαπίστωση ότι είστε αποφασιστικοί συντελεστές στην ανάδειξη στην προώθηση της πολιτικής του υπουργείου, η οποία αφορά στη ναυτιλία, στη θάλασσα, στη λιμενική πολιτική, στη νησιωτική πολιτική και σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και την προαγωγή της ναυτιλίας συνολικότερα στη χώρα.»

Ο πρώην υπουργός Θοδωρής Δρίτσας ευχαρίστησε τους υπαλλήλους για την τιμητική πρόσκληση που του έκαναν και τόνισε: «Η Ελλάδα ανιχνεύει πια, μετά την ολοκλήρωση των δανειακών συμβάσεων τη νέα της πορεία. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αφελείς ούτε μακάριοι. Το κράτος και οι υπηρεσίες των υπουργείων πρέπει να γίνουν υπηρεσίες επιτελικού σχεδιασμού. Ο κάθε υπάλληλος πρέπει να αισθάνεται ότι ο ίδιος είναι φορέας επιτελικού σχεδιασμού. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Η έκφραση της κρατικής διοίκησης είναι έκφραση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, αλλά και κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Κυβέρνηση, πολιτεία, εργαζόμενοι, συνδικάτα, όλοι μαζί, τον ρόλο του επιτελικού σχεδιασμού, τώρα, με βάση την οδυνηρή εμπειρία της οκταετίας πρέπει να τον επανασχεδιάσουμε. Γιατί αυτή η κοινωνία πρέπει να ξέρει πού πάει. Να ξέρει ποια είναι η επόμενη μέρα της. Πού θέλει να φτάσει. Αυτή η κοινωνική εγρήγορση και επικοινωνία είναι κάτι που πουθενά αλλού δεν μπορεί να καλλιεργηθεί με τόση συνέπεια και ευστοχία όσο στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εξαιρετικά πολιτικά και ένστολα στελέχη. Οφείλουμε να επινοήσουμε λύσεις που θα πολλαπλασιάσουν και να αναβαθμίσουν τους ρόλους των στελεχών αυτών. Εύχομαι το 2019 να είναι χρονιά δημιουργίας ελπίδας και αυτοπεποίθησης.» 

Ο βουλευτής και τομεάρχης Ναυτιλίας της Ν.Δ. Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε:
«Για την Ελλάδα του μέλλοντος η Ναυτιλία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ναυτιλία είναι εθνική υπόθεση άρα πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό. Αυτό αφορά και το Λιμενικό και το πολιτικό προσωπικό. Σε εμάς τους πολιτικούς απομένει πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία σας σε ένα Υπουργείο το οποίο τα είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης. Χρειάζεται να παρέμβουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, με τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι πρόκληση για όλους εμάς. Εύχομαι το 2019 να είναι παραγωγικό να επιτευχθούν οι στόχοι σας και να ευχηθώ τα καλύτερα για τη χώρα μας. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας όχι τόσο σε οικονομικό, κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Για αυτό χρειάζεται εγρήγορση συνεννόηση και συναίνεση, και αυτό αφορά όλους μας και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο. Θέλω να ξέρετε ότι και δίπλα σας είμαι και δίπλα στο Υπουργείο. Πιστεύω στη ναυτιλία, πιστεύω στις αξίες της πατρίδας μας και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.»