ΑΘΗΝΑ     19.1.2017

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στις 18.1.2017 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΕΟΤ προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του για την πορεία των διεκδικήσεων του Δ.Σ. από την Πολιτική Ηγεσία για το Μέλλον του Οργανισμού .

Το σώμα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για την μη υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτικής Ηγεσίας κατά τη διετή θητεία της, σχετικά με τη σύσταση του Οργανογράμματος του Οργανισμού.

Απαίτηση του σώματος είναι η συμμετοχή των νομίμων εκπροσώπων του στις διαδικασίες διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης του Οργανογράμματος, με στόχο την «Ανασυγκρότηση και Ισχυροποίηση του Οργανισμού».