Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου στον Δήμο Διονύσου, προϋπολογισμού 6,98 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος αυτής. Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ομβρίων είναι περίπου 12 χλμ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διευθέτησης στο ρέμα «Βρυσάκι» στον Άγιο Στέφανο, που διασχίζει τον πολεοδομικό ιστό όλης της πόλης, σε μήκος περίπου 2,5 χλμ. Επισημαίνεται ότι το διευθετούμενο τμήμα του είναι ανοικτό, με παραποτάμια βλάστηση και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, ενώ κατά μήκος του υπάρχουν ιδιοκτησίες και κατοικίες. Με την ολοκλήρωση του έργου διευθέτησης του ρέματος αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα