Οι τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου μέσω της ανάδειξης όλου του πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου της καθώς η τουριστική προβολή του, απασχόλησαν τις εργασίες του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάδειξης  (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) και  Προϊσταμένων Εφορειών Αρχαιοτήτων της περιοχής  του Κορινθιακού Κόλπου, που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο.
Οι εκπρόσωποι των Εφορειών Αρχαιοτήτων επεσήμαναν τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και οι τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μέσω της ανάδειξης όλου του πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου της, ενώ από τους  εκπρόσωπους του  Σ.Π.Ο.Α.Κ. ζητήθηκε  η  υποστήριξη των Εφοριών προκειμένου να μπορέσουν να ενισχύσουν τους Δήμους-Μέλη, στην προσπάθεια που καταβάλουν για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους.