Μια σημαντική ευκαιρία για την εξεύρεση λύσης στο μείζον θέμα των δανειακών συμβάσεων επιχειρήσεων, αποτελεί, σύμφωνα με την επιστολή – παρέμβαση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν -προς την Κυβέρνηση η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Οπως επισημαίνεται στην επιστολή του Ε.Ο.Α.Ε.Ν “είναι αναγκαίο να αναζητηθούν εφικτές λύσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την εθνική και περιφερειακή οικονομία, στο σημερινό κρίσιμο στάδιο υπέρβασης της πολύχρονης κρίσης που βρίσκεται η χώρα μας”.
Η ισχύς των δανειακών συμβάσεων επιχειρήσεων, στις οποίες έχει χορηγηθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, λήγει, σύμφωνα με Υπουργικές Αποφάσεις, από το 2016 έως το 2022. Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τον ενεργό του θεσμικό ρόλο και έχοντας υπόψη το εκρηκτικό οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις της χώρας και ιδιαίτερα αυτές των νησιωτικών περιοχών, προτείνει για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που απειλεί αρκετές νησιωτικές επιχειρήσεις την ένταξη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο των παρακάτω ρυθμίσεων:
1) Να δοθεί η δυνατότητα αυτοτελούς εφαρμογής του νόμου και στις δανειακές συμβάσεις επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με περιορισμό του σημερινού ύψους των δανειακών αυτών συμβάσεων μετά την ρύθμιση στο εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό.
2) Για το υπόλοιπο ύψος των δανείων αυτών που δεν έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στον προς ψήφιση νόμο.
3) Να προβλεφθεί περίοδος χάριτος τουλάχιστον 2 ετών, στην οποία θα πληρώνονται μόνο τόκοι.
4) Η εξυπηρέτηση να γίνεται σε 6μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
5) Το επιτόκιο να μην υπερβαίνει το Euribor + 2% περιθώριο + ν. 128/75 + ασφάλιστρο.
6) Η ημερομηνία εφαρμογής να είναι αυτή της ψήφισης του νόμου για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αντί της 31/12/2016.
7) Στις περιπτώσεις που έχει καταπέσει η εγγύηση και η οφειλή έχει μεταβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για αναγκαστική είσπραξη, με παράλληλη δέσμευση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, να προβλεφθεί ειδική μέριμνα ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για το ποσό που έχει καταπέσει η εγγύηση, διασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργία τους, αλλά και την προοπτική είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου.