Διεθνές συνέδριο για τον Ιατρικό Τουρισμό με σημαντικές παρουσίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εκπροσώπων από τον χώρο της υγείας, του τουρισμού, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης θα φιλοξενηθεί στην Ιθάκη, 26-27 Μαίου.
Το συνέδριο –μία πρωτοβουλία του Δήμου Ιθάκης -με τίτλο “Ψάχνοντας την Ιθάκη”-με ιατρικό αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον- έχει ως στόχο να καταδειχθεί η προοπτική ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα.
Ο Δήμος Ιθάκης θεωρεί ότι η  Ελλάδα πρέπει να θέσει στα πλαίσια της προσπάθειας της για ανάκαμψη, ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους και να διδαχθεί από πρακτικές άλλων χώρων. Ένας τέτοιος στόχος είναι να καταστεί ανταγωνιστικός ιατρικός προορισμός για ταξιδιώτες υγείας. Επίσης, τονίζει ότι η χώρα μας έχοντας στην διάθεσή της το υπέροχο μεσογειακό περιβάλλον, το φυσικό πλούτο, το ήπιο κλίμα την παραδοσιακή υγιεινή κουζίνα, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως το παγκοσμίως αναγνωρισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί πραγματικά να σταθεί ανταγωνιστικά και να καταξιωθεί στο χώρο αυτό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί και η Ιθάκη να παίξει το δικό της καθοριστικό ρόλο με πολλά οφέλη για τους κατοίκους του νησιού.