Ολοκλήρωσε το Υπουργείο Υποδομών την εξέταση της οικονομικής προσφοράς της ΚΞ TERNA-GMR για το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι και τώρα αναμένεται η ανακοίνωση του διαγωνισμού, προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να ξεκινήσει το μεγάλο κατασκευαστικό project στην Κρήτη.
Η προσφορά του κοινοπρακτικού σχήματος έχει ως εξής:
Προϋπολογισμός κατασκευαστικών εργασιών 480 εκατ. ευρώ αντί άνω των 850 εκατ. ευρώ που προϋπολόγιζε το υπουργείο Υποδομών. Χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ έναντι 220 εκατ. ευρώ που προέβλεπαν οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού.
Συμμετοχή του Δημοσίου στο σχήμα παραχώρησης ανέρχεται σε 46% (από 45% ως είχε αρχικά προβλεφθεί).
Τέλη χρήσης αεροδρομίου σημαντικά χαμηλότερα των 20 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά στο περιφερειακό αεροδρόμιο Χανίων.
Μετά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, σειρά έχει η κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου, για περίοδο 37 ετών, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί και να υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το τελευταίο βήμα είναι η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.
Ο αερολιμένας που θα βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, στα όρια του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδος θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο-κορεσμένο-αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης” και θα εξυπηρετεί αεροσκάφη τύπου B747 και Α330. Το έργο θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη μέθοδο της παραχώρησης, υιοθετώντας, ως ένα βαθμό, το μοντέλο που εφαρμόστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σημειώνεται ότι η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται άνω του 5%.