Στον σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη των μικρών νησιών δίνει προτεριαότητα η κυβέρνηση στο πλαίσιο στήριξης της νησιωτικότητας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας από το βήμα της 41ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) που πραγματοποιήθηκε στη Σκύρο.
Το Υπουργείο Τουρισμού επεσήμανε ο κ.Τζιάλλας, ρίχνει το βάρος του στην ανάπτυξη νέων ελληνικών προορισμών και στην επιμήκυνση της  θερινής τουριστικής  περιόδου ενώ παρουσίασε και τις δράσεις  για την ανάπτυξη και προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού, όπως το γιώτινγκ και η κρουαζιέρα,  με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του κεντρικού στόχου για “τουρισμό 365 ημερών”.
Ο Γενικός Γραμματέας συζήτησε επίσης με τους Δημάρχους και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων των νησιωτικών περιοχών για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν και πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των νησιωτών, μέσω της προωθούμενης τουριστικής ανάπτυξης.