Ανάσα και για τις τουριστικές επενδύσεις από το πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) “Αρκαδία 2020”, που παρουσιάζεται σταδιακά αυτές τις μέρες από φορείς σε πολλές περιοχές της Αρκαδίας (αύριο Δευτέρα στον Δήμο Γόρτυνος, στην αίθουσα Λυκείου Λαγκαδίων).
Το πρόγραμμα που δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις στην ύπαιθρο της Αρκαδίας, είναι ένα επιμέρους χρηματοδοτικό που αφορά στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΠ). Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι άκρως ανταγωνιστικό έτσι δεν θα ενταχθούν όλοι οι Δήμοι ή όσες περιοχές έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και υποβάλλουν πρόταση. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν.  Οι περιοχές οι οποίες θα μπορούν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης είναι οι Δήμοι Τρίπολης (εκτός από την πόλη της Τρίπολης), Γορτυνίας και Μεγαλόπολης.
Ηδη, πρωτοβουλία για την δημιουργία Τοπικής Ομάδας Δράσης για την υλοποίηση ενός ΤΑΠΤοΚ στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας της Μεγαλόπολης και του ορεινού όγκου του Μαίναλο “Αλφειός Μαίναλο 2020”, ξεκίνησε από δυο κατοίκους της περιοχής, ενός επιχειρηματία (Μ. Τσουκιάς) και ενός δημόσιου υπάλληλου (Γ. Γκιουμές). Στον Σύλλογο σήμερα συμμετέχουν ήδη σαν ιδρυτικά μέλη πλήθος ιδιωτών επιχειρηματιών αλλά και κοινωνικά ενεργών κατοίκων της περιοχής αλλά και πλήθος κοινωνικών φορέων και συλλόγων καθιστώντας εκ’ των πραγμάτων τον Αναπτυξιακό Σύλλογο “Αλφειός Μαιναλο 2020″ αξιόπιστο συνομιλητή και εκπρόσωπο τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην περιοχή όσο και της κοινωνίας των πολιτών που αντανακλά την άποψη για “βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη”. 
Στόχος είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική, βιώσιμη και φιλική προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με εξειδίκευση βασισμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της περιοχής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, την αύξηση της απασχόλησης και την βελτίωση των εισοδημάτων.
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  ΤΑΠΤοΚ “Αρκαδία 2020” είναι ο ενδιάμεσος φορέας πιστοποίησης και διαχείρισης των κονδυλίων του προγράμματος.