Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο social media που διοργάνωσε ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου για τα μέλη και τους φίλους του, στην Λέσβο.
Στο σεμινάριο έγινε παρουσίαση βασικών θεμάτων, που αφορούν  την ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς μιας επιχείρησης στα social media, άλλα και το πως  μπορεί να την διαχειριστεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας, χωρίς τη συμβολή κάποιου επαγγελματία, προωθώντας και προβάλλοντας μέσω της online παρουσίας της επιχείρησης την Λέσβο ως προορισμό.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στον τρόπο αξιοποίησης των social media για την κάθε επιχείρηση, στην σωστή χρήση των δυνατοτήτων τους για την προώθηση του προορισμού,  μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ που προωθεί ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και αφορά την τοποθέτηση της Λέσβου στις τουριστικές αγορές.
Έγινε παρουσίαση στις δυνατότητες των σημαντικότερων κοινωνικών δικτύων που οφείλουν να αξιοποιούνται από την Τουριστική Βιομηχανία, των βασικών σημείων που καθορίζουν τη στρατηγική της επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα, τις δυνατότητες διαφήμισης μέσα από τα δίκτυα καθώς και το κόστος αυτών.
Στην τελευταία ενότητα του σεμιναρίου έγινε παρουσίαση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το δίκτυο Lesvos The Other Aegean τους επόμενους μήνες  για την επανατοποθέτηση της Λέσβου στις τουριστικές αγορές  λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού ζητήματος.