Αύριο Τρίτη ολοκληρώνεται στο Ηράκλειο η διαβούλευση του πρώτου κύκλου για τον τουρισμό της υπαίθρου, της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Κρήτης, όπου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όλες οι καινοτόμες προτάσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρηματίες και ερευνητές.
Η Περιφέρεια Κρήτης, παράλληλα, έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης, στο πλαίσιο της “Επιχειρηματικής Ανακάλυψης”, ώστε από κοινού να αναπτύξουν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και θα παρουσιαστούν αφορούν σε τρεις θεματικές ενότητες:
Ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για ειδικές μορφές τουρισμού.
Ανάδειξη και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος.
Μάρκετινγκ και προώθηση τουριστικού προϊόντος.