Με προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία -σε καθεστώς μεσεγγύησης- του ξενοδοχείου SunShine.
Το δικαστήριο απαγορεύει οιαδήποτε νομική και πραγματική μεταβολή επί του ακινήτου του ξενοδοχείου και επιτρέπει στην εταιρία τη λειτουργία του, υπό την εποπτεία του Γεωργίου Μανούρη και  υπό τον όρο καταβολής μηνιαίως στην Αυστριακή Εταιρία, του ποσού των 120.000 ευρώ εντός του πρώτου 10ημέρου εκάστου μηνός.
Η απόφαση έχει ισχύ έως τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία προσδιορίζεται για τις 22 Μαϊου.