Η καινοτόμος κοινή δράση του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου για το Θαλάσσιο Τουρισμό -μοναδικό στην χώρα μας- στο Λιμάνι της Σκύρου την Λιναριά βραβεύτηκε με την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία Guest Experience – Facilities Excellence στα Tourism Awards 2017 αποδεικνύοντας περίτρανα πως δύο Δημόσιοι φορείς ενωμένοι μπορεί να “κάνουν θαύματα”.
Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος και η υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βαλεντίνα Πλάκα η οποία συμμετείχε στην έρευνα του Παρατηρητηρίου για το Θαλάσσιο Τουρισμό στον Λιμένα της Λιναριάς με την ομάδα των φοιτητών/τριών του προγράμματος «Σκύρος 2016», με επικεφαλής είναι η καθηγήτρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κωνσταντίνα Σκαναβή.
Η έννοια του Θαλάσσιου Τουρισμού διεθνώς εμπεριέχει και περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και αναψυχής, που διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται η διαμονή, τα εστιατόρια και τα καταστήματα διατροφής γενικά, καθώς και κάθε είδους έργα υποδομής και ανωδομής, απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι μαρίνες, οι επιχειρήσεις, οι εξοπλισμοί.
Η έρευνα αναπτύχθηκε σε δείγμα 129 σκάφων αναψυχής, περιελάμβανε συνεντεύξεις και δίγλωσσα ερωτηματολόγια. Η χρησιμότητά του παρατηρητηρίου κατέστη αναγκαία καθώς αποτέλεσε το εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του τουρισμού και στόχευε στην ανάπτυξη και στην δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας της περιοχής σε αγοραστές και προμηθευτές, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση των εσόδων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων.
Την συγγραφή του κειμένου του Παρατηρητηρίου επιμελήθηκαν οι Ερευνήτριες Δέσποινα Δημητριάδου, Μαντώ Μπαρμπακωνσταντή και η υποψήφια Διδάκτωρ Βαλεντίνα Πλάκα όλες μέλη του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας. Στον σχεδιασμό ήταν ο Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιωάννης Σπιλάνης του Τμήματος Περιβάλλοντος και η Καθηγήτρια Λιμενικού Σχεδιασμού Μαρία Λεκάκου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναβαθμίζουν διαρκώς το επίπεδο της συνεργασίας τους και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Δημόσιοι Φορείς μπορούν να καινοτομούν με στόχο την «έξυπνη» Λιμενική διαχείριση που υιοθετεί περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις συνδυάζει με τις ποιοτικότερες πρακτικές του Τουρισμού.