Ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι συμβάσεις παραχώρησης δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση καθώς ανατέθηκαν με όρους της αγοράς.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι συμβάσεις παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία Fraport-Slentel, ανατέθηκαν με όρους της αγορά -διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία προσφορών- δεν συνεπάγονται κρατική ενίσχυση και είναι μέρος των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η παροχή ή η προμήθεια ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών από το ελληνικό κράτος -όπως η εναέρια κυκλοφορία, οι αστυνομικοί και τελωνειακοί έλεγχοι στους οικείους αερολιμένες- δεν παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα και συνεπώς δεν συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του.
Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις παραχώρησης δεν συνεπάγονται κρατική ενίσχυση προς την κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ.