Σε  απόφαση για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά και για την ταχύτερη προώθηση των δύο σημαντικών έργων Πολιτισμού στον Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.100.000 ευρώ, προχώρησαν σε συνάντηση τους στο υπουργείο Πολιτισμού ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης με την Γενική Γραμματέα του υπουργείου, Μ. Βλαζάκη, τις προϊστάμενες  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Στ. Χρυσουλάκη και της διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, Αμ. Ανδρουλιδάκη.
“Η συγκρότηση και ανάδειξη μιας σύγχρονης και ελκυστικής, για κατοίκους και επισκέπτες, πολιτιστικής ταυτότητας στην περιοχή του Πειραιά, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την περιφέρεια Αττικής. Μετά από δεκαετίες, η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής ανασυγκροτείται με μεγάλα έργα και παρεμβάσεις ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις εν γένει”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης.
Αναλυτικά, αποφασίστηκε:
Η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Ζέας. Η μελέτη για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Για την υλοποίηση της μελέτης η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει και δεσμεύσει στο πρόγραμμά της ποσό 2.200.000 ευρώ.
Η αποκατάσταση και διαμόρφωση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, σε χώρο περιοδικών εκθέσεων. Για την αποκατάσταση του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, τόσο την εκπόνηση των οριστικών μελετών (προϋπολογισμός 400.000 ευρώ) όσο και την υλοποίηση του έργου (προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ).
Τα δύο αυτά έργα θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά όλου του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, σηματοδοτώντας μια σημαντική σε κλίμακα και συμβολισμό αστική παρέμβαση που θα καταστήσει την ευρύτερη περιοχή σημείο αναφοράς για την πόλη και τους επισκέπτες.