Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώργος Τσακίρης, ερωτηθείς για τη νομοθετική  ρύθμιση που αφορά την  ενοικίαση σπιτιών ιδιωτών  σε  τουρίστες, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο  του υπουργείου οικονομικών που κατατέθηκε χθες στην βουλή, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η κατάθεση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας που ρυθμίζει τους όρους και  τη φορολόγηση των εισοδημάτων  για τα μη αδειοδοτημένα καταλύματα και σπίτια, που ενοικιάζονται σε τουρίστες,  στα πλαίσια  της σκιώδους  οικονομίας,  έρχεται επιτέλους να ρυθμίσει ένα θέμα το οποίο το Ξ.Ε.Ε., με αδιάλειπτες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, τοποθέτησε στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου.

Προσκομίζοντας εμπεριστατωμένα στοιχεία και μελέτες, αποδείξαμε τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η ανεξέλεγκτη ενοικίαση διαμερισμάτων ιδιωτών στην ποιότητα του τουρισμού και της ζωής στις γειτονιές, στην προστασία των καταναλωτών, στις τιμές των ενοικίων, αλλά και στα δημόσια έσοδα και την απασχόληση.

Ελπίζουμε το παρόν νομοσχέδιο να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παραοικονομίας στον τουρισμό.