Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού ΣΤΗΝ ΜΙΤΕ
Αγροτουρισμός
Οικοτουρισμός
Επαγγελματικός τουρισμός
Πολιτιστικός τουρισμός
Μαθησιακός τουρισμός
Θρησκευτικός τουρισμός
Τουρισμός υγείας
Κοινωνικός τουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός
Αθλητικός τουρισμός
Γεωτουρισμός
Ορεινός-ορειβατικός τουρισμός
Χιονοδρομικός τουρισμός και τουρισμός χειμερινών αθλημάτων
Περιπατητικός τουρισμός