Στο πλαίσιο των έργων της ανακατασκευής του διαδρόμου του αεροδρομίου της Κέρκυρας “Ιωάννης Καποδίστριας”, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες και έλεγχος έργου από 00:01 της 6ης Φεβρουαρίου έως και 06:00 της 7ης Φεβρουαρίου 2024, ήτοι χρονικό διάστημα 30 ωρών, κατά το οποίο απαιτείται αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου