Το περιεχόμενο της έκθεσης1 αφορά στην διαγνωστική
ανάλυση και στις κατευθύνσεις του τουριστικού κλάδου
στo σύνολο της χώρας και ειδικότερα περιλαμβάνει:
• ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (πληθυσμός, ηλικιακή διάρθρωση),
• ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων (ΑΕΠ, κατά Κεφαλήν ΑΕΠ),
• ανάλυση των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, κύριες & δευτερεύουσες κατοικίες, καταλύματα
βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάμπινγκ)
• ανάλυση των βασικών μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα (αφίξεις,
διανυκτερεύσεις, εισπράξεις),
• ανάλυση των βασικών δεικτών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα (Μέση κατά
Κεφαλή Δαπάνη, Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής),
• ανάλυση της απασχόλησης (αριθμός απασχολούμενων, φύλο, ηλικία και τύπος απασχόλησης ανά
κλάδο δραστηριότητας), της εξέλιξη της ανεργίας και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
• ανάλυση της αεροπορικής κίνησης (διεθνείς αφίξεις και αφίξεις εσωτερικού),
• ανάλυση της ακτοπλοϊκής κίνησης (διακινηθέντες κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση),
• ανάλυση της οδικής κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς (αφίξεις Μη – Κατοίκων),
• ανάλυση της κρουαζιέρας (κίνηση κρουαζιερόπλοιων και αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας),
• ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
• ανάλυση των εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
• καταγραφή αφίξεων–διανυκτερεύσεων–πληρότητας-Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε
ξενοδοχειακά καταλύματα,
• καταγραφή αφίξεων-διανυκτερεύσεων-Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε καταλύματα σύντομης
διαμονής,
• καταγραφή αφίξεων-διανυκτερεύσεων-Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε καμπινγκ,
• ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης (Οικονομικοί και Ποιοτικοί δείκτες απόδοσης),
• ανάλυση στοιχείων φήμης της Ελλάδας.
1 Η παρούσα έκθεση, αποτελεί συνέχεια του Υποέργου 3: Δράσεις παρακολούθησης της δυναμικότητας των τουριστικών
προορισμών και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, Δράσεις διάχυσης/προβολής της Πράξης & Δράσεις
Συντονισμού και Επιστημονικής υποστήριξης της υλοποίησης της Πράξης: Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης
μεταβολών του τουριστικού τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003333, που συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα έργου του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ.
Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Τουρισμού | 2022 12
Για την ανάλυση του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας
Αττικής συλλέχθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:
• μακροοικονομικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία για τις τουριστικές υποδομές από το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας), το ΜΗΤΕ
(Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων), την Transparent και την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία αφίξεων και εισπράξεων για τον εισερχόμενο τουρισμό και για τον τουρισμό κρουαζιέρας
από την Τράπεζα της Ελλάδας,
• στοιχεία για τα βασικά μεγέθη και τους βασικούς δείκτες του ελληνικού τουρισμού από την Τράπεζα
της Ελλάδος,
• στοιχεία για την απασχόληση, τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και την ανεργία από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και την κίνηση εσωτερικού από την FRAPORT, την ΥΠΑ
(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών),
• στοιχεία για την οδική κίνηση από τους Μεθοριακούς Σταθμούς,
• στοιχεία ακτοπλοϊκής κίνησης από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία κρουαζιέρας από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος,
• στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων, πληρότητας και Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε ξενοδοχειακά
καταλύματα από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων και Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε καταλύματα σύντομης
διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων και Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε κάμπινγκ από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία επισκέψεων και εισπράξεων σε Μουσεία & Αρχαιολογικούς Χώρους από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στοιχεία για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
• στοιχεία για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία από το Υπουργείο Πολιτισμού,
• στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
• στοιχεία για τους δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων από την ICAP,
• στοιχεία για τους δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων από την Review Pro,
• στοιχεία για την φήμη της Ελλάδας από την TCI Research,
• στοιχεία για τις μαρίνες και τους ιαματικούς φυσικούς πόρους από το Υπουργείο Τουρισμού.