H προσαρμογή στα νέα δεδομένα της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και βεβαίως η καινοτομία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, τόνισε η υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΤ για το 2024.

Η υπουργός προσδιόρισε τους  γενικούς και ειδικούς στόχους της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, τονίζοντας  την ανάγκη βελτίωσης της υψηλής ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς,  με περαιτέρω αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αλλά και της κατά κεφαλήν δαπάνης.       Καθοριστικό είναι, είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, η  άμβλυνση της εποχικότητας μέσω και της προώθησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος και των μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της «μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας». Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο έργο που έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» επισημαίνοντας τη δημιουργία  Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη στον οποίο  θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού.

IMG 20240109 WA0012

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ κ. ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ Δ.Σ. εοτ

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, 

Όπως αποδεικνύουν τα επικαιροποιημένα επίσημα στοιχεία, το 2023, θα αποτελεί πλέον, το νέο σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, 

 καθώς καταγράφεται ως νέα χρονιά ρεκόρ τόσο ως προς τις αφίξεις όσο και ως προς τα έσοδα. 

H χώρα μας κατάφερε λοιπόν το περασμένο έτος να παγιώσει τη δυναμική της και να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη,  

Μία δυναμική που μας επιτρέπει ασφαλώς να αισιοδοξούμε. 

Γνωρίζουμε όμως ότι οι θετικές επιδόσεις και τα οικονομικά οφέλη μιας θετικής χρονιάς δεν εξασφαλίζουν από μόνα τους την επιτυχία και μακροπρόθεσμα.  

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, νέες τουριστικές δυνάμεις αναδύονται, ενώ ώριμοι προορισμοί στην ευρύτερη περιοχή μας επανακάμπτουν δυναμικά. 

Το σύγχρονο διεθνές ταξιδιωτικό τοπίο διαμορφώνεται από πληθώρα παραγόντων, όπως η γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία, οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και συνήθειες των ταξιδιωτών και βεβαίως οι εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Η διεθνής ταξιδιωτική βιομηχανία υφίσταται έναν ευρύ μετασχηματισμό  που σχετίζεται με την επιταγή για τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. 

Ενώ επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από την επιθυμία αυξανόμενης μερίδας ταξιδιωτών για μοναδικές και πιο αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.  

Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναπτύσσουν επίσης μία εντεινόμενη ευαισθητοποίηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους.

Συνολικά λοιπόν, διανύουμε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων και αλλαγών στο παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο, αλλά και περίοδο σημαντικών ευκαιριών για τον ελληνικό τουρισμό. 

Είναι δεδομένο ότι το τουριστικό προϊόν της χώρας μας είναι μοναδικό και πολυποίκιλο.  

Ωστόσο, είναι καίριας σημασίας η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και βεβαίως η καινοτομία. 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, ανταποκρίνεται με συγκεκριμένη στόχευση και εργαλεία στις προκλήσεις αυτής της νέας πραγματικότητας.  

Αντίστοιχα, πρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές και ειδικότερα μία επικοινωνιακή στρατηγική,  νπροσαρμοσμένη στην νέα πραγματικότητα που διέπει την τουριστική δραστηριότητα. 

Στη βάση αυτή λοιπόν, και λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνιστώσες,  

τo Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονείται για συγκεκριμένη περίοδο και με συγκεκριμένη στόχευση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.  

ΣΤΟΧΟΙ 

Για το 2024 λοιπόν κύριοι γενικοί στόχοι της στρατηγικής προώθησης και προβολής του Υπουργείου Τουρισμού είναι: 

 • Η εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής εικόνας και ταυτότητας της χώρας. 
 • Η διατήρηση και βελτίωση της υψηλής ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς με περαιτέρω αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αλλά και της κατά κεφαλήν δαπάνης,  
 • Η ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού αντιθέσεων και εναλλαγών, που μπορεί να  προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες  
 • Η άμβλυνση της εποχικότητας μέσω και της προώθησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος και των μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της «μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας», ανάλογα με τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας. 
 • Η ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για το 2024. 
 • Και βεβαίως η ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

Επιπλέον, στους ειδικούς στόχους marketing περιλαμβάνονται: 

 • Η προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε σχέση με την συνολική προβολή της χώρας σε ποσοστιαία αναλογία δαπάνης για ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων άνω του 60%,  
 • Η έμφαση στη μοναδικότητα των εμπειριών και στο στοιχείο της εξερεύνησης. 
 • Η υιοθέτηση σύγχρονων και εξειδικευμένων επικοινωνιακών τακτικών ανά αγορά-στόχο, κατάλληλων να προσεγγίσουν τα κρίσιμα κοινά-στόχους.  
 • Η ειδική μέριμνα για την προώθηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Έβρος, Θεσσαλία, Ρόδος
 • Η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, ιδίως κατά τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, επίσης με ειδική μέριμνα για την προώθηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Έβρος, Θεσσαλία, Ρόδος 
 • Η προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στους ψηφιακούς νομάδες  
 • Η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων του visitgreece.gr και της εφαρμογής VisitGreece. 

Τώρα, ως προς την τμηματοποίηση της αγοράς, η στόχευση για το 2024 περιλαμβάνει: 

Πρώτον, μια επιθετική προϊοντική πολιτική με σκοπό την προβολή ενός διαφοροποιημένου, πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος στις κύριες/παραδοσιακές αγορές, 

και δεύτερον, σταθερή ανάπτυξη του τουριστικού brand της χώρας σε αναδυόμενες αγορές-στόχους κατά προτεραιότητα.  

Η προώθηση της τουριστικής προσφοράς θα πρέπει να εστιάζει σε συγκεκριμένες θεματικές μορφές τουρισμού, και ειδικότερα: 

 • Στον Γαστρονομικό τουρισμό (ως οριζόντια θεματική) και  οινοτουρισμό  
 • Τον πολιτιστικό τουρισμός (ως οριζόντια θεματική) 
 • Στα city breaks (με κάλυψη και μικρότερων πόλεων εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) 
 • Στον ορεινό και χειμερινό τουρισμό  
 • Στον τουρισμό υπαίθρου και τον αθλητικό τουρισμό  
 • Στον τουρισμό υγείας και ευεξίας  και στον τουρισμό πολυτελείας  
 • Στον καταδυτικό, στον θαλάσσιο τουρισμό
 • Τον γαμήλιο τουρισμό 
 • Στον συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια κινήτρων 
 • και τέλος στον τουρισμό για ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες (ως οριζόντια θεματική) 

Αναφορικά με τα Κοινά-στόχους, έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 • στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που επιστρέφουν και επιλέγουν ξανά τη χώρα για το ταξίδι τους   
 • στους ταξιδιώτες υψηλής μέσης δαπάνης (high spenders) 
 • στους μεμονωμένους/ ανεξάρτητους ταξιδιώτες, δηλαδή όσους δεν ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα διακοπών και που αναζητούν εξατομικευμένες εμπειρίες  
 • στους ταξιδιώτες (κυρίως από γειτονικές χώρες ) που μετακινούνται οδικώς 
 • σε όσους ενδιαφέρονται για διακοπές στη φύση, περιηγήσεις, και περιπέτεια 
 • στους luxury travelers – ταξιδιώτες που αναζητούν τουριστικές υπηρεσίες πολυτελείας 

Ειδικές καμπάνιες μπορούν να υλοποιηθούν και για επιμέρους κοινά-στόχους,

όπως η Ελληνική ομογένεια, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα,

τα Άτομα Με Αναπηρία,  οι ψηφιακοί νομάδες, οι νέοι 18-27 ετών (Generation Ζ) και οι Millennials, οι οικογένειες, 

καθώς για κοινά αγορών-στόχων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Τουρισμού.  

Σχετικά τώρα με τις αγορές – στόχους:  

Η πρώτη κατηγορία στόχευσης περιλαμβάνει τις μεγάλες αγορές κοντινής απόστασης,   

Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες (αλλά και οι χώρες της Βαλτικής) και Γαλλία. 

Ειδικά για την αγορά της Γαλλίας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι  

αποτελούν ευκαιρία για την ακόμα ισχυρότερη ανάδειξη της Ελλάδας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων,  

ως προορισμού για το 2024, με έμφαση τον πολιτιστικό τουρισμό. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μικρές αγορές κοντινής απόστασης τόσο παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες: 

όπως Αυστρία, Ελβετία, Ισραήλ, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Πολωνία, Τσεχία, Βαλκανικές Χώρες 

Η τρίτη κατηγορία χωρών στόχευσης αφορά σε αγορές μακρινής απόστασης (long haul)τόσο παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες:  

και συγκεκριμέναΗνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κίνα, Ην. Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία,  Ινδία, Νότια Κορέα, και τέλος Ιαπωνία 

Ειδικά για τις δύο τελευταίες χώρες,θα συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού σχετική στρατηγική επικοινωνίας εντός του 2024  

Να σημειώσω εδώ ότι το 2024 είναι και έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας,  στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία.  

Προς το σκοπό αυτό έχει μάλιστα συγκροτηθεί στο Υπουργείο και άτυπη ομάδα εργασίας.  

Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο της επικοινωνίας, την επικοινωνιακή καμπάνια… 

Το νέοπεριεχόμενο θα πρέπει να προβάλει την σύγχρονη όψη της χώρας,  

ως προορισμού βιώσιμου και με ευαισθησία προς θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

Θα παρακινεί τους επισκέπτες επαναλαμβανόμενους και μη με κίνητρο νέες, ξεχωριστές εμπειρίες.  

Θα πρέπει επίσης να δίνεται έμφαση στην προβολή  προορισμών με εικόνες που μεταδίδουν απλότητα, ανακάλυψη, περιπέτεια και ελευθερία,  όπως επίσης και σε πολιτιστικές εμπειρίες που είναι πολύ διαφορετικές από τα βιώματα του επισκέπτη.  

Παράλληλα καθώς αυξάνεται συνεχώς η χρήση των φορητών συσκευών ως μέςων για επιλογή προορισμών και πραγματοποίηση κρατήσεων,  

το περιεχόμενο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο κατά προτεραιότητα στους χρήστες φορητών συσκευών.   

Σε αυτό το πλαίσιο, σε προτεραιότητα ως προς την δημιουργία προωθητικού περιεχομένου έχουν τεθεί για την νέα χρονιά τα εξής: 

 • Η σαφής τοποθέτηση στην προσέλκυση του δυνητικού επισκέπτη στην πολυθεματική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει διάφορες ειδικές μορφές τουρισμού. 
 • Έμφαση στην πολιτιστική εμπειρία του προορισμού που θα προβάλλει μουσεία, πολυχώρους, εκδηλώσεις, φεστιβάλ που εκθέτουν διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας.  
 • Δημιουργία υλικού εστιασμένου στις οικογένειες  
 • Δημιουργία υλικού και αξιοποίηση υπάρχοντος όσον αφορά τον τουρισμό ευεξίας και υγείας,  
 • Ακόμα, υλικού που θα προβάλει την αυθεντικότητα των προορισμών, την επαφή με την φύση, έμφαση στις διάφορες πτυχές του τουρισμού υπαίθρου και ανάδειξη της ηπειρωτικής χώρας. 
 • Υλικού, επίσης, με περιεχόμενο τα επαγγελματικά ταξίδια, και τα εταιρικά ταξίδια κινήτρων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας 
 • Επιπλέον, περιεχομένου για νέους,  προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand για τους επισκέπτες του μέλλοντος.  
 • Και τέλος δημιουργία υλικού εικονικής ή/και επαυξημένης πραγματικότητας, που θα παρουσιάζει τις επιλογές των επισκεπτών, και θα συμβάλει στην ταξιδιωτική εμπειρία πριν ή και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

Για την δημιουργία και αξιοποίηση νέων εργαλείων επικοινωνίας,  

έχει ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Δράσηπου αφορά  στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ». 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει έργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των ταξιδιωτών. 

Προβλέπεται λοιπόν καταρχάς η δημιουργίαΨηφιακού Τουριστικού Χάρτη. 

Στον χάρτη αυτό θα παρουσιάζεταιμε λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών.  

Η πληροφόρηση θα αφορά, ενδεικτικά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/εμπειρίες και τοπικά προϊόντα.  

Ταυτόχρονα, προβλέπεται εκπαίδευση στελεχών όπως υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργάτες από ΟΤΑ,  που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου. 

Με ένα ακόμα έργο θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών. 

Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.  

Και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου visitgreece.gr, καθώς επίσης και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.  

Επιπλέον της Δράσης αυτής,  άλλα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης,  εντάσσονται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Τουρισμού, για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Τα έργα αυτά αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα του ορεινού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού, του αγροτουρισμού, αλλά και του θαλάσσιου και του καταδυτικού τουρισμού, τόσο με την ανάβάθμιση υποδομών όσο και με ενέργειες προώθησης και προβολής τους.

Ειδικά για την προβολή και προώθηση κάθε μίας από τις δραστηριότητες αυτές προβλέπεται με ειδικά έργα η ανάπτυξη σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.  

Ενώ ειδικά για τον ορεινό τουρισμό, τον αγροτουρισμό και τον καταδυτικό τουρισμό, έχουν δρομολογηθεί ειδικά έργα για χρηματοδότηση ενεργειών προώθησης και προβολής. 

Ενέργειες προώθησης και προβολής 

Σχετικά τώρα με τις προωθητικές ενέργειες που θα υλοποιηθούν το 2024… 

H εικόνα και ταυτότητα της χώρας πρέπει βεβαίως να εκφράζει με σύγχρονο επικοινωνιακά τρόπο,  ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλά προορισμό μαζικών καλοκαιρινών διακοπών,  αλλά ότι προσφέρει υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες  και μοναδικές, βιώσιμες και αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Επιπλέον, σε προτεραιότητα τίθεται η προώθηση και προβολή στο διαδίκτυο.  

Το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής και προώθησης στο διαδίκτυο πραγματοποιείται σε δύο στάδια:  

Πρώτον, πριν την άφιξη του επισκέπτη: περιλαμβάνει τη διαφημιστική προβολή (σε συνεργασία με διάφορα μέσα) και την ιστοσελίδα, το ενημερωτικό μηνιαίο δελτίο (newsletter), το blog, τα social media VisitGreece, και  

Δεύτερον κατά τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στη χώρα: περιλαμβάνει κυρίως την εφαρμογή (app) για χρήση μέσω φορητών συσκευών. 

Διαφήμιση στο διαδίκτυο

Η διαφημιστική προβολή λοιπόν της χώρας στο διαδίκτυο θα υλοποιηθεί με τις εξής επιμέρους καμπάνιες: 

 • Πρώτον, κύρια καμπάνια για την προώθηση του brand Ελλάδα διεθνώς με εστίαση στην πολυθεματική εμπειρία και τις ειδικές μορφές τουρισμού καθώς και στην βιωσιμότητα με προβολή και εστίαση στο πλήθος των καταλυμάτων που εφαρμόζουν αρχές βιωσιμότητας στη χώρα.  
 • Δευτέρον, ειδικές καμπάνιες για επιμέρους κοινά-στόχους, όπως π.χ. για την ομογένεια και τους νέους 18-27 (Generation Ζ) και Millennials, για κοινά αγορών-στόχων σε νέες αγορές, Η.Α.Ε., Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα. 

Η προβολή πρέπει πρωτίστως να υλοποιείται σε κορυφαίες διεθνώς εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών,  

όπως μηχανές αναζήτησης, ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, ιστοσελίδες ταξιδιωτικών κρατήσεων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη χρήση σύγχρονου και ελκυστικού περιεχομένου. 

Μπορεί να γίνεται επίσης προβολή σε online διεθνή περιοδικά, ιστοσελίδες μεγάλων εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών.

Δευτερευόντως, μπορούν να πραγματοποιηθούν και δράσεις προβολής στις αγορές στόχους με προβολή τηλεοπτικών σποτ σε επιλεγμένα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στοχευμένων άρθρων σε διεθνή έντυπα μέσα, υπαίθρια διαφήμιση,  

και ραδιοφωνικά σποτ σε μεγάλης εμβέλειας ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Με ένα ακόμα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης,  έχει προγραμματιστεί από το 2024 η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας,  ως συνόλου προορισμών, που δικτυώνονται θεματικά και αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία ενός συνεκτικού συνόλου. 

Το έργο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου  Σχεδίου Διεθνούς Τουριστικής Προβολής και Προώθησης της Ελλάδας για το 2024. 

Προβλέπει τη Στρατηγική Τοποθέτηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού και Στρατηγική Επικοινωνίας,  δημιουργία ταυτότητας για το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας,  και τη δημιουργία και παραγωγή ψηφιακού – οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής.  

Περιλαμβάνει υλοποίηση συνολικού πλάνου διαφημιστικών ενεργειών (media plan), με στόχο την τουριστική προβολή της Ελλάδας, στα  διεθνή ΜΜΕ καθώς και στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.  

Συνδιαφήμιση

Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα συνδιαφήμισης με tour operators, αεροπορικές και άλλες εμπορικές εταιρείες εγνωσμένου κύρους… 

αυτό θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Εξωτερικού καθώς και από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, για τις παραδοσιακές αλλά και τις αγορές-στόχους που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου. 

Ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες που τίθενται από το Υπουργείο Τουρισμού ως προς το χρόνο υλοποίησης των ενεργειών και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Η προτάσεις για προγράμματα συνδιαφήμισης που θα εγκρίνουμε προς υλοποίηση θα πρέπει να αξιολογούνται βεβαίως με κριτήριο την ανταποδοτικότητα παλαιών συνεργασιών, όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, για τις οποίες δεν θα πρέπει να υπάρχουν αγκυλώσεις.

Θα πρέπει δηλαδή να αναζητούνται συνεχώς δυνατότητες για καινούργιες συνεργασίες, πάλι στη βάση της προοπτικής ανταποδοτικότητάς τους

και του βαθμού που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ετήσιους ειδικούς στόχους marketing, και που απευθύνονται σε κοινά που έχουν οριστεί από τον ετήσιο σχεδιασμό.

Σχετικά τώρα με τις τουριστικές εκθέσεις γενικού ή θεματικού χαρακτήρα, στις οποίες λαμβάνει μέρος ο ΕΟΤ: 

Προβλέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού είτε σε αγορές ενδιαφέροντος, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΕΟΤ. 

Ειδική έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί σε εκθέσεις για τουρισμό MICE και γενικά σε εκθέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του τουρισμού.  

Για το 2024 θα πρέπει να εστιάσουμε και στη δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στις αγορές-στόχους.

Στη συνέχεια, στο πεδίο των Δημοσίων Σχέσεων,  

βασικά εργαλεία προώθησης αποτελούν και για το 2024  τα ταξίδια εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, στελέχη tour operators και αεροπορικών εταιρειών,  καθώς και press trips για εκπροσώπους ΜΜΕ αλλά και δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου – influencers, bloggers/vloggers από όλες τις αγορές – στόχους μας,  

Τέλος, μπορεί να εξεταστεί η διοργάνωση workshops, roadshows, webinars, αλλά και η προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών διεθνούς εμβέλειας με στόχο την προβολή της Ελλάδας. 

Θα ήθελα να αναφερθώ τέλος και στα προγράμματα προώθησης και προβολής των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού που υποβάλλονται προς έγκριση από τον ΕΟΤ.

Η έγκρισή του θα πρέπει βεβαίως να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και κυρίως στη βάση της ευθυγράμμισής του με τη στρατηγική που έχει εκπονηθεί και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε εφεξής ακόμα περισσότερη έμφαση, ώστε να προβάλλεται μία ενιαία κα με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά εικόνα και ταυτότητα προς το διεθνές κοινό.