Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αποκλείει από το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)

Κοινή ανακοίνωση

Κατερίνα Νοτοπούλου Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Καλλιόπη Βέττα Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

16.1.2024

Εκτός του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» τίθεται μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ ότι εφαρμόζει πολιτικές συμπερίληψης και στήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Την ώρα που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός βρίσκονται στα ύψη, η Κυβέρνηση αυξάνει μεν το ποσό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αποκλείει όμως από την ευνοϊκή ρύθμιση συμπολίτες με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας.

Επιπλέον, αποκλείει έμμεσα από το πρόγραμμα τις οικογένειες οι οποίες αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα άτομα με αναπηρία, ενώ σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ,με αριθμό  297 (ΦΕΚ Β 79/8-1-2024),  δεν προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων των  συνοδών δικαιούχων /ωφελούμενων, το δε καταβαλλόμενο ποσό στο δικαιούχο,  δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανάγκης ύπαρξης συνοδού.

Το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά  για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος από άτομα που χρήζουν συνοδό.

Καλούμε, την κυβέρνηση της Ν.Δ  να λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες τους,  και να προβεί σε τροποποίηση της ανωτέρω Κ.Υ.Α.  πριν την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος, ώστε να αρθούν οι αδικίες.