Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη για τη σύσταση Παρατηρητηρίου για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό στη Μεσόγειο σε αγαστή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ). Τέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης σε ειδική εκδήλωση  της 28ης Διεθνούς Διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 11 Δεκεμβρίου.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας κ. Μύρωνας Φλουρής και η Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου.

Στα πλαίσιο των σχετικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικά panels.

Το πρώτο panel, το οποίο συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας κ.Μύρωνας Φλουρής, επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα συμμετοχικής προσέγγισης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διακυβέρνηση για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

Το δεύτερο panel συντόνισε η Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου. Αναδείχθηκε η οπτική της ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, το αντίκτυπο της συλλογής δεδομένων στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν οι κ.κ. Sergio Guereiro, Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας Οργανισμού Τουρισμού Πορτογαλίας, Όλγα Θεοχάρους, Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου, Julie Green, Αντιπρόεδρος CLIA (Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας), Flora Leroy (CPMR), Zrinka Marusic (Ερευνητικό Ινστιτούτο Τουρισμού, Κροατία), Michele Cοlavito (Ένωση για τη Μεσόγειο),  Αντώνιος Μαγουλάς  (ΕΛΚΕΘΕ) και διαδοχικά συζητήθηκαν τόσο η πολιτική προσέγγιση διεθνών και εθνικών οργανισμών και φορέων, όσο και οι θέσεις της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα έρευνας και συλλογής δεδομένων. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το έργο του φορέα τους και απάντησαν σε κύκλο ερωτήσεων.

Στο επίκεντρο της στρογγυλής τράπεζας όπως προαναφέρεται τέθηκε η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη για τη σύσταση Παρατηρητηρίου για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό στη Μεσόγειο σε αγαστή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ). Τον ρόλο του Παρατηρητηρίου εξήρε άλλωστε στον εισαγωγικό χαιρετισμό της εκδήλωσης η κ. Alessandra Priante, επικεφαλής της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Η κ. Priante αναφέρθηκε στην προτεραιοποίηση των στόχων βιωσιμότητας από τον ΠΟΤ και στην ολιστική προσέγγιση του Οργανισμού.