Η Μαρίνα Φλοίσβου, συνεχίζοντας την 20ετή επιτυχημένη πορεία της, προχώρησε στην δημοσιοποίηση της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Στην έκθεση https://www.flisvosmarina.com/wp-content/uploads/2023/12/MF_EKE_2022_GR_WEB_pages.pdf

παρουσιάζονται λεπτομερώς η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Στρατηγικός πυλώνας της Μαρίνας Φλοίσβου, από την αρχή της λειτουργίας της έως και σήμερα, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη, και η υιοθέτηση καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών πρακτικών, αποσκοπώντας στην δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους μισθωτές, τους επισκέπτες και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Η δέσμευση αυτή στην βιωσιμότητα και την καινοτομία, είχε ως αποτέλεσμα, η Μαρίνα Φλοίσβου να βραβευτεί με το πρώτο βραβείο “Smart & Sustainable Marina”, στον Διεθνή Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Monaco Yacht Club τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η στρατηγική της Μαρίνας Φλοίσβου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην:

  • αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και τη  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • διαχείριση των αποβλήτων και τη συμβολή στην κυκλική οικονομία
  • προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
  • παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και την ορθή διαχείριση του νερού
  • φροντίδα για το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και τους επισκέπτες της μαρίνας.

Ειδικότερα, μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Μαρίνας Φλοίσβου αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προήλθε για μία ακόμη χρονιά από 100% ανανεώσιμες πηγές, η μείωση των συμβάντων θαλάσσιας ρύπανσης κατά 48% και αντίστοιχα η διατήρηση της ποιότητας των υδάτων 100% εντός των ορίων της νομοθεσίας για νερά κολύμβησης, η επίτευξη μηδενικών ατυχημάτων και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιπρόσθετα, για μια ακόμη χρονιά η Μαρίνα Φλοίσβου συνέχισε την διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιωσιμότητας στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards, καθώς και του προτύπου υπευθυνότητας ΑΑ1000AP (2018), ενώ παράλληλα έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Σχετικά με τη LAMDA Flisvos Marina A.E. H LAMDA Flisvos Marina A.E. ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αξίας 55 εκ. ευρώ μετέτρεψε τη μαρίνα σε έναν σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών τουριστικό λιμένα με δυνατότητα ελλιμενισμού 310 μεγάλων σκαφών αναψυχής. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων σε έκταση 8.200 τ.μ., με εστιατόρια, καφέ, εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες yachting, καθώς και η ανάπλαση των 25 στρεμμάτων πρασίνου, δημιούργησαν ένα έργο ξεχωριστό στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με την πιστοποίηση της οργάνωσης και την εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης της μαρίνας σε θέματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας & υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, τη συνεχόμενη βράβευσή της με τη Γαλάζια Σημαία από το 2007, την διάκρισή της Recognized by EFQM 5-star, το Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2016 στην κατηγορία Facilities Excellence, την ανανέωση της βράβευσής της με τις 5 Χρυσές Άγκυρες Platinum, καθώς και το πρώτο διεθνές βραβείο “Smart & Sustainable Marina” στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Monaco Yacht Club, η Μαρίνα Φλοίσβου αποτελεί δικαιολογημένα τον απόλυτο προορισμό των mega yacht στην Ελλάδα.