Τα στοιχεία για το 2023 από την Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας δείχνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα που θα επιταχύνουν τη μετάβαση της ναυτιλίας σε καθαρές μηδενικές εκπομπές

ΑΘΗΝΑ, 7 Σεπτεμβρίου 2023 – Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, δημοσίευσε την Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πρακτικών της Παγκόσμιας Βιομηχανίας Κρουαζιέρας για το 2023, που δείχνει την ξεκάθαρη πρόοδο του κλάδου στην προώθηση της ατζέντας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Τα στοιχεία του Βιβλίου Παραγγελιών του 2023 δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέα πλοία, με 44 νέα κρουαζιερόπλοια υπό κατασκευή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανεβάζοντας σε 62 δισεκατομμύρια δολάρια τις επενδύσεις των εταιρειών από το 2019. Από αυτά τα νέα πλοία, τα 25 θα είναι με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) και τα 7 είτε έτοιμα για χρήση μεθανόλης κατά την παράδοση είτε με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, αντιπροσωπεύοντας μια επένδυση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων που θα επιταχύνουν τη θαλάσσια μετάβαση προς ένα μέλλον καυσίμων χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Μεταξύ των παραδειγμάτων προόδου που αναφέρονται στην Έκθεση περιλαμβάνεται και ο αριθμός των πιλοτικών προγραμμάτων εναλλακτικών καυσίμων και δοκιμών που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε κρουαζιερόπλοια. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων που θα πλέουν ή θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους τα επόμενα πέντε χρόνια, είτε θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα είτε θα μπορούν να ενσωματώνουν καύσιμα μηδενικού άνθρακα όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα. Η Έκθεση της CLIA του 2023 παρουσιάζει, επίσης, άλλες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες κρουαζιέρας για τη μείωση των εκπομπών κατά τον ελλιμενισμό τους και εν πλω, όπως τα συστήματα ηλεκτροδότησης από την ξηρά, τα οποία επιτρέπουν στα κρουαζιερόπλοια να σβήνουν τους κινητήρες για σημαντική μείωση των εκπομπών, ενώ βρίσκονται στο λιμάνι.

Όλο και περισσότερες εταιρείες κρουαζιέρας διαφοροποιούν τις ενεργειακές τους λύσεις, περιλαμβάνοντας κινητήρες πολλαπλών καυσίμων, δοκιμάζοντας τεχνολογίες κυψελών καυσίμων, αιολική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας σταθερών πανιών solid sail), καθώς και φωτοβολταϊκές λύσεις και αποθήκευση μπαταριών για εξοικονόμηση ενέργειας. Συστήματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται τώρα σε 171 πλοία μελών της CLIA, που αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου στόλου, ενώ έχει προγραμματιστεί να προστεθούν πολλά ακόμα.

Επιπλέον, οι εταιρείες κρουαζιέρας αναζητούν την ευελιξία στα καύσιμα, επενδύοντας σήμερα σε τεχνολογίες πρόωσης με δυνατότητες μετατροπής στο μέλλον – με 32 πιλοτικά έργα και συνεργατικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη με παραγωγούς βιώσιμων καυσίμων και εταιρείες κινητήρων.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CLIA, Kelly Craighead, δήλωσε: «Οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να μεταμορφώνουν τον σύγχρονο στόλο, ώστε να προστατεύουν τους ωκεανούς, τον αέρα και τους προορισμούς που απολαμβάνουν εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Τα στοιχεία μας δείχνουν μια σταδιακή αλλαγή στην υιοθέτηση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών από τις εταιρείες μέλη μας. Ήδη σήμερα οι εταιρείες κρουαζιέρας κατασκευάζουν τα πλοία του μέλλοντος, που θα κινούνται με νέες, πιο βιώσιμες τεχνολογίες κινητήρων. Η εισαγωγή αυτών των νέων τεχνολογιών και τα πολλά πιλοτικά προγράμματα και οι δοκιμές που εφαρμόζονται, αποκαλύπτουν πως ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι καινοτόμος και πρωτοπόρος στην υιοθέτηση τεχνολογιών που μας βοηθούν να πλεύσουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η διαθεσιμότητα βιώσιμων καυσίμων πλοίων παραμένει απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και υπογραμμίζει την ανάγκη οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες για να επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων, ώστε να είναι ασφαλή, βιώσιμα και διαθέσιμα προς χρήση.

Ο Πρόεδρος της CLIA, Pierfrancesco Vago, δήλωσε: «Η επίτευξη των συλλογικών μας φιλοδοξιών βιωσιμότητας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο κλάδος της κρουαζιέρας, ως μέρος του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, κάνει αυτό που του αναλογεί, χτίζοντας το μέλλον της κρουαζιέρας στα πλοία μας σήμερα. Χρειαζόμαστε τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες, καθώς και να παρέχουν ένα σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι προμηθευτές καυσίμων και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να κάνουν την κρίσιμη δουλειά που απαιτείται».

Τα στοιχεία της Έκθεσης δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας μέλη της CLIA συνεχίζουν το έργο τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Τα κυριότερα σημεία προόδου περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα Παράκτιας Ενεργειακής Υποστήριξης (SSE) – Η ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά επιτρέπει την απενεργοποίηση των κινητήρων, μειώνοντας τις εκπομπές έως και 98%, ανάλογα με το μείγμα των πηγών ενέργειας, ενόσω ένα πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, σύμφωνα με μελέτες που διενεργήθηκαν από λιμενικές αρχές ανά τον κόσμο και από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

 • Από το σύνολο του στόλου των εταιρειών-μελών της CLIA, 120 πλοία (46% του συνόλου και αύξηση 48% έναντι του 2022) είναι εξοπλισμένα για ηλεκτροδότηση από την ξηρά, ενώ το 86% των πλοίων των μελών της CLIA (που αντιπροσωπεύουν το 95% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών) που θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2028, θα διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.
 • Σήμερα, 32 λιμάνια (σε σύγκριση με 29 λιμάνια το 2022) διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση κρουαζιέρας με δυνατότητα plug-in, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 2% των λιμανιών του κόσμου.
 • Έως το 2028 αναμένονται περισσότερα από 210 πλοία με δυνατότητα SSE, συν επιπλέον πλοία που θα εξοπλιστούν εκ των υστέρων με αυτή τη δυνατότητα, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 72% των πλοίων και το 74% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών.
 • Το 2022, η CLIA ανακοίνωσε πως τα μέλη της έχουν δεσμευτεί ότι όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμάνια ικανά να παρέχουν ηλεκτροδότηση από την ξηρά θα είναι εξοπλισμένα είτε να χρησιμοποιούν SSE έως το 2035 είτε να μπορούν να χρησιμοποιούν διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών στο λιμάνι.
 • Ως μέρος του προγράμματος της Ε.Ε. «Fit-for-55», έως το 2030, τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης θα πρέπει να διαθέτουν SSE, γεγονός που θα επιταχύνει περαιτέρω τις διαθέσιμες επενδύσεις λιμενικής υποδομής σε αυτήν την περιοχή.

Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας Λυμάτων – Ως μέρος της συνολικής έμφασης που δίνουν στη βιωσιμότητα, οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν δεσμευτεί να μην απορρίπτουν ακατέργαστα λύματα οπουδήποτε στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους.

 • Στον στόλο των εταιρειών-μελών της CLIA, 202 πλοία (77% του συνόλου), που αντιπροσωπεύουν το 80% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών (αύξηση 12% έναντι του 2022) είναι εξοπλισμένα με συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με υψηλότερα πρότυπα από ό,τι οι παράκτιες μονάδες επεξεργασίας σε πολλές πόλεις.
 • Όλα τα νεότευκτα πλοία των εταιρειών-μελών της CLIA θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων —ανεβάζοντας το σύνολο σε 242 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 80% του στόλου και το 84% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
 • Επιπλέον, από το 2019, ο αριθμός των πλοίων με συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων, ικανών να πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα της Ειδικής Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, έχει αυξηθεί κατά 167%. Σήμερα, σχεδόν το ένα τρίτο των πλοίων-μελών της CLIA έχουν αυτήν την ικανότητα.

Ανανεώσιμα καύσιμα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας – Αρκετές εταιρείες μέλη της CLIA δοκιμάζουν, χρησιμοποιούν και ενσωματώνουν σε πλοία νέας κατασκευής τη δυνατότητα να λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων βιοκαυσίμων και καυσίμων συνθετικού άνθρακα.

 • Από τον στόλο των μελών της CLIA, τέσσερα πλοία που πλέουν σήμερα χρησιμοποιούν ανανεώσιμα βιοκαύσιμα ως πηγή ενέργειας, ενώ άλλα τέσσερα υπό κατασκευή πλοία αναμένεται να διαμορφωθούν για ανανεώσιμα βιοκαύσιμα.
 • Επιπλέον, 24 πλοία κάνουν επί του παρόντος δοκιμές βιοκαυσίμων και δύο κάνουν δοκιμές συνθετικών καυσίμων άνθρακα.
 • Επτά υπό κατασκευή πλοία αναμένεται να λειτουργούν με καύσιμα μηδενικού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων πέντε πλοίων που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινη μεθανόλη και δύο που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο.
 • Το 15% των κρουαζιερόπλοιων νέας κατασκευής που θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να εξοπλιστούν με αποθήκευση μπαταριών ή/και κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή υβριδικής ενέργειας.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) – Καθώς η βιομηχανία κρουαζιέρας αναμένει τη μετάβαση σε ένα μέλλον βιώσιμων και ανανεώσιμων καυσίμων, πολλά κρουαζιερόπλοια χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Τα πλοία που έχουν σχεδιαστεί με κινητήρες LNG και συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου μπορούν να στραφούν σε βιολογικό ή συνθετικό LNG στο μέλλον, με ελάχιστες ή καθόλου τροποποιήσεις.

 • Η Έκθεση του 2023 διαπιστώνει ότι το 48% (σε επίπεδο χωρητικότητας) των νεότευκτων πλοίων θα σχεδιαστεί με κινητήρες LNG και συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου. Αυτά τα πλοία αποτελούν μέρος μιας μελλοντικής γενιάς πλοίων, που θα μπορούν να κινούνται με ανανεώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα μόλις οι πάροχοι καυσίμων είναι σε θέση να τα διαθέσουν σε ευρεία κλίμακα.
 • Με βάση τις αναλύσεις του SeaLNG και άλλων, το LNG είναι επί του παρόντος το ορυκτό καύσιμο που είναι διαθέσιμο σε ευρεία κλίμακα, το οποίο έχει τις καλύτερες επιδόσεις στη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών. Το LNG έχει ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές θείου και σωματιδίων, μειώνει τις εκπομπές NOx κατά περίπου 85% και επιτυγχάνει έως και 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σημειώσεις προς τους Συντάκτες:

Οι πίνακες με τα στοιχεία της φετινής Έκθεσης βρίσκονται σε αυτόν τον Σύνδεσμο.

* Τα βιώσιμα, ανανεώσιμα καύσιμα πλοίων μπορούν να περιλαμβάνουν βιοκαύσιμα, συνθετικά καύσιμα άνθρακα και άλλες προηγμένες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων μηδενικού άνθρακα, όπως η πράσινη μεθανόλη και το πράσινο υδρογόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το cruising.org/environment-sustainability.

..//..

Σχετικά με τη Διεθνή ’Ενωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ένωση πλοιοκτητών κρουαζιερόπλοιων, παρέχοντας μια ενιαία φωνή και έναν κορυφαίο θεσμικό φορέα για την παγκόσμια κοινότητα της κρουαζιέρας. Εκ μέρους των μελών και των συνεργατών του, ο Οργανισμός υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές που προωθούν ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον κρουαζιερόπλοιων, προωθώντας θετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες για εκατομμύρια επιβάτες που επιλέγουν την κρουαζιέρα ετησίως. Φέτος, η CLIA προβλέπει ότι ο ετήσιος αριθμός επιβατών θα φθάσει τα 31,5 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019. Η Κοινότητα της CLIA περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας σε ωκεανούς, ποταμούς και ειδικούς προορισμούς, μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη κοινότητα ταξιδιωτικών πρακτόρων, προμηθευτές και συνεργάτες της κρουαζιέρας από τους τομείς των λιμένων και προορισμών, της κατασκευής πλοίων, των προμηθειών και επιχειρηματικών υπηρεσιών