Σας   ενημερώνουμε     ότι    τα   Μέλη    του   Δ.Σ   του   Συλλόγου  Υπαλλήλων  ΕΟΤ    πραγματοποίησαν   σήμερα  12.6.2023   συνάντηση  στον  Ε.Ο.Τ     με  την    Υπουργό   Τουρισμού   της   υπηρεσιακής   κυβέρνησης    κ.   Ιωάννα   Δρέττα ,    και την    Πρόεδρο   του  Οργανισμού   κ.    Άντζελα   Γκερέκου.

Σκοπός   της   συνάντησης   ήταν  να    κάνουμε    γνωστά   τα  πάγια   αιτήματά  μας ,  τα  οποία  είναι   ύψιστης   σημασίας  για  το   Διοικητικό   Συμβούλιο   του  Συλλόγου   και  των εργαζομένων  που  εκπροσωπούμε   όπως  η   αναβάθμιση, βελτίωση , ενίσχυση   &  καλυτέρευση  του  Οργανισμού    σε  δομές ,   έμψυχο   δυναμικό ,   & οικονομικές   απολαβές.

Εκτός   της  συζήτησης   και  της  ανταλλαγής   απόψεων  σχετικά  με  τα   αιτήματά   μας      παραδώσαμε   στην  κ.  Υπουργό   φάκελο  με  υπόμνημα,   στο οποίο   υπάρχει   ανάλυση  με  λεπτομέρειες   για  τις  προτάσεις  μας.

Η    κ.   Υπουργός  στο   τέλος  της  συζήτησης    ευχαρίστησε   τα  Μέλη   του   Δ.Σ   για  την   συνάντηση   και  την  υποδοχή,   ενώ  μας  διαβεβαίωσε   ότι   θα  επακολουθήσει  σε    πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  ίσως  και  στο   τέλος   της  εβδομάδας      νέα   συνάντηση      στο  Υπουργείο   Τουρισμού.

Τέλος     θα  θέλαμε    να     επισημάνουμε   την   υποστήριξη  και  συμπαράσταση  της  Προέδρου  του  Ε.Ο.Τ   στον  Σύλλογο   μας  και  κατ’  επέκταση   σε  όλους   τους  συνάδελφους.