Οι εισπράξεις τον Αύγουστο ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,5% των εσόδων τον Αύγουστο του 2019 και αυξημένο κατά 28,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021

Τα επίπεδα του 2019 άγγιξαν οι τουριστικές εισπράξεις τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ (για την ακρίβεια 4,042 δισ. ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο 98,5% των εσόδων τον Αύγουστο του 2019 και αυξημένο κατά 28,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021.

Στα 12,7 δισ. ευρώ τα έσοδα στο 8μηνο

Στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, τα έσοδα  ανήλθαν σε 12,749 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 96,4% των εσόδων στο 8μηνο του 2019, ενώ ήταν αυξημένα κατά 92,1% σε σχέση με το ίσιο διάστημα του 2021.

Υψηλότερα ποσοστά αύξησης των αφίξεων

Σε επίπεδο αφίξεων, τα ποσοστά αύξησης ήταν ακόμη υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που υποδηλώνει μείωση της μέσης κατά κεφαλή δαπάνης των ταξιδιωτών. Σε σχέση με το 2019, ωστόσο, η κατά κεφαλή δαπάνη είναι υψηλότερη φέτος. 

Ειδικότερα, οι αφίξεις τον Αύγουστο ήταν αυξημένες κατά 44% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021, ενώ αντιστοιχούσαν στο 44% των αφίξεων τον Αύγουστο του 2019.

Στο 8μηνο, οι αφίξεις ήταν αυξημένες κατά 121,8% σε σχέση με πέρυσι και αντιστοιχούσαν στο 87,6% του 8μήνου του 2019.

Αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 8μηνο

Τον Αύγουστο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων δευτερογενών εισοδημάτων και αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Στο 8μηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, αλλά και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 70,3% σε τρέχουσες τιμές (21,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 48,8% σε τρέχουσες τιμές (19,3% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 36,2% σε τρέχουσες τιμές (15,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 23,8% σε τρέχουσες τιμές (15,2% σε σταθερές τιμές).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αντίστοιχων τιμών.