Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε) συμμετείχε ως χορηγός στο 20Ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το διάστημα 3-6 Οκτωβρίου 2022 με σκοπό την προβολή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ANTIOX PLUS.

Η οικολογία και ο χαρακτηρισμός φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, οι διαγνωστικές μεθοδολογίες  και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας και τα καινοτόμα εργαλεία διάγνωσης και αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών αποτέλεσαν το κεντρικό πυρήνα του συνεδρίου.

Το ΙΝ.Α.Δ.Ε αποτελεί έναν από τους εφτά εταίρους του έργου ΑΝΤΙΟΧ PLUS με τίτλο: «Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων» με σκοπό την παραγωγή 2 καινοφανών προϊόντων/σκευασμάτων μέσω καινοφανών διεργασιών Βιοτεχνολογίας (κλάδος Συνθετικής Βιολογίας). Το ΙΝ.Α.Δ.Ε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς θα προετοιμάσουν τις υποδομές αγοράς για την επιτυχημένη είσοδο των νέων εμπορικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.antiox-plus.gr και του ΙΝΑΔΕ www.inade.gr