Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) για τη μη διευθέτηση της διαδικασίας έγκρισης και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου για τους επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από το Υπουργείο Τουρισμού.

Παρά τις συνεχόμενες εκκλήσεις της ΣΕΤΚΕ προς το Υπουργείο Τουρισμού και τον Υπουργό κ. Κικίλια να ενσκήψει στο πρόβλημα δίνοντας οριστική λύση, όχι μόνο δεν υπήρξε επίλυση, αντιθέτως με τη νέα υπουργική απόφαση 68281 (ΦΕΚ Β΄3647) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα στις επιχειρήσεις μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αφού πλέον η δέσμευση διακριτικού τίτλου ισχύει για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η δέσμευση μοναδικού διακριτικού τίτλου πανελλαδικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί από τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου καθώς αριθμούν πάνω από 30.000 με τεράστια διασπορά σε όλη τη χώρα.

Για ακόμη μια φορά η ΣΕΤΚΕ ζητά τη διευθέτηση του θέματος μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους διαφοροποίηση του μητρώου διακριτικού τίτλου εμπορικού χαρακτήρα από το μητρώο διακριτικού τίτλου παρεχόμενων υπηρεσιών διαμονής.