Η φετινή παγκόσμια ημέρα τουρισμού, βρίσκει την τουριστική βιομηχανία σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά από δυόμισι χρόνια πανδημίας που άφησαν βαρύ αποτύπωμα στον τουρισμό παγκοσμίως ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τη δυναμική του.

Μετά από την πρωτοφανή κρίση των προηγούμενων χρόνων, γνωρίζουμε πως η χάραξη μιας νέας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του ελληνικού τουρισμού αλλά και την προστασία του από μελλοντικές κρίσεις, είναι αναγκαιότητα.

«Επανεξετάζοντας τον τουρισμό/REthinkTourism» γιατί η υψηλή αντοχή του ελληνικού τουρισμού στην εθνική και παγκόσμια οικονομική κρίση όπως καταγράφηκε τη δεκαετία που πέρασε δεν μπορεί να κρύψει μία σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως το ότι πρόκειται για μονοδιάστατο προϊόν, γεγονός που συνεπάγεται υψηλή χωροχρονική συγκέντρωση.

Δεν μπορεί να κρύψει την έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και εξειδικευμένων σχεδίων ανά τύπο περιοχής.

Σήμερα που η ελληνική τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό αλλά και νέες προκλήσεις, η χώρα μας θα πρέπει να προτείνει μία βιώσιμη και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που προσφέρουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού.

Το «τουρισμός όλο το χρόνο» είναι βασική επιδίωξη μέσα από μια στρατηγική που θα έχει στην κορυφή των στόχων της τη βιωσιμότητα των προορισμών, αναπτύσσοντας ένα πλέγμα υποδομών και υπηρεσιών σε  πλήρη συνάρτηση με την φέρουσα ικανότητα τους. Οφείλουμε να προσδώσουμε συνδυαστικά προστιθέμενη αξία ενισχύοντας ουσιαστικά εναλλακτικές μορφές τουρισμού με επίκεντρο της πολιτικής μας τον «προορισμό».

Χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές. Ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης, εντατικοποίηση συλλογής δεδομένων που αφορούν στον τουρισμό, δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού αποτύπωσης της τουριστικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία. Δημιουργία αξιόπιστων οργανισμών προώθησης και διαχείρισης προορισμών, ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου, συμπερίληψη. Ο ελληνικός τουρισμός είναι πρωτίστως οι άνθρωποί του.  

Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται επιτέλους εθνική στρατηγική.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι αυτονόητα και δίκαιη ανάπτυξη. Δικαιοσύνη Παντού.