Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, στην Καλλιθέα Αττικής.