Το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών (ΠΝΟ), αποφάσισε να αποστείλει ανοιχτή προειδοποίηση, ότι αν εντός 7 ημερών οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εφαρμόσουν τα όσα ορίζουν οι ΣΣΕ θα αναλάβει δράση.

Για συστηματικές παραβιάσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών στις συμβάσεις εργασίας των πληρωμάτων, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας που συνεδρίασε χθες για το θέμα αυτό.

Όπως αναφέρει η ΠΝΟ «οι συνεχείς παραβιάσεις και οι υπερβάσεις των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων απασχόλησης έχουν ως αποτέλεσμα οι ναυτικοί να εργάζονται στην πράξη πλέον των 12 ωρών ημερησίως και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 17, σε βάρος όχι μόνο των ιδίων, αλλά και της ίδιας της ασφάλειας της επιβατηγού ναυτιλίας και της ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. Μάλιστα τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό είναι ο κανόνας στην κατηγορία των ταχυπλόων».

Επισημαίνει εξάλλου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η υπερωριακή απασχόληση των συναδέλφων δεν τους καταβάλλεται ή τους καταβάλλεται μερικώς ενώ συμπληρώνει ότι ξεχωριστή κατηγορία παραβάσεων είναι και η καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων για τις διανυκτερεύσεις του πληρώματος και κυρίως για την πληρωμή των εξπρές δρομολογίων.

Το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αποφάσισε να αποστείλει ανοιχτή προειδοποίηση προς όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι αν εντός 7 ημερών οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εφαρμόσουν πιστά και απαρέγκλιτα τα όσα ορίζουν οι ΣΣΕ θα συνεδριάσει εκ νέου για την άμεση ανάληψη δυναμικών συνδικαλιστικών δράσεων, παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων, ανά πλοίο.