Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) από τις 15-12-2021, χωρίς καμία ένσταση από ελληνικής πλευράς, με δεδομένο ότι το εμπορικό αυτό σήμα χρησιμοποιείται και στην καμπάνια του τουρκικού τουρισμού, είναι μία από τις καταστροφικές συνέπειες που υφίσταται η Ελλάδα από την κατάργηση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και των κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων του σε πολλές γραφειοκρατικές, δυσκίνητες και ασυντόνιστες δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού κ.α.).

Η κατάργηση της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Ε.Ο.Τ. που, μεταξύ άλλων,  ήταν αρμόδια για τις σχέσεις με την ΕΕ στον Τουρισμό, στέρησε από την Ελλάδα την δυνατότητα να έχει άμεση εικόνα όσων συμβαίνουν στις διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ και να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά ζητήματα όπως αυτό του εμπορικού σήματος της Τουρκίας.

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας αντί να διατάσσει ΕΔΕ για να διαπιστώσει «κατόπιν εορτής» ποιος φταίει ή να ασκεί γενικόλογη και αόριστη αντιπολιτευτική κριτική, καλό θα ήταν να προβληματιστεί και να αποφασίσει να αποδώσει και πάλι στον Ε.Ο.Τ. τις αρμοδιότητες που αδικαιολόγητα και χωρίς καμία επιστημονική μελέτη ή σχεδιασμό του αφαίρεσε, προκειμένου αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα των στελεχών του και να αποκτήσει ξανά η χώρα μας έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό, ο οποίος θα μπορεί να ενεργεί άμεσα και να κινητοποιεί έγκαιρα το σύνολο των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση παρόμοιων επικίνδυνων φαινομένων εν τη γενέσει τους.