Ανάμεσα στα άλλα για τα οποία επαίρονται το Υπουργείο Τουρισμού και η κυβέρνηση σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» είναι και η ανάπτυξη του αθέμιτου ανταγωνισμού εξομοιώνοντας τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης με τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα.

Για πρώτη φορά μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», τα 33.000 μέλη μας τιμωρούνται από το Υπουργείο Τουρισμού επειδή είναι συνεπείς, τηρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το κράτος για τη λειτουργία τους, αγωνίζονται για να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις τους μετά από την πανδημία αφού κρίθηκε σωστό -άγνωστο με ποια κριτήρια- να μπορούν και τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης να επιδοτούνται από το κράτος για τον κοινωνικό τουρισμό.

Εν ολίγοις τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία δεν υπόκεινται σε κανένα νομοθετικό πλαίσιο, δεν ακολουθούν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, δεν επιβαρύνονται οικονομικά με υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα μέλη της ΣΕΤΚΕ, επιδοτούνται από την ελληνική πολιτεία!

Το Υπουργείο Τουρισμού εντάσσει σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης επιβραβεύοντάς τα ουσιαστικά για το άναρχο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται εις βάρος μας αλλά και εις βάρος των πελατών καθώς τίθενται ξεκάθαρα και ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας και υγιεινής για πολλά από αυτά ενώ εμείς λειτουργούμε σε ένα απολύτως νόμιμο και ασφαλές για τους πελάτες μας περιβάλλον.

Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού να επανεξετάσει την ένταξη των ακινήτων της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», διαφορετικά να υποχρεωθούν άμεσα να λειτουργήσουν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που λειτουργούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκδίδοντας ειδικό σήμα λειτουργίας.