Με την αριθμ. 1000.0/47424/2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Ιωάννη Πλακιωτάκη (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 563/ 08.07.2022) διορίστηκαν τα νέα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) σύμφωνα με το ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2. ως εξής:

  • Πρόεδρος κ. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος, Πολιτικός Επιστήμoνας
  • Αντιπρόεδρος κ. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος, Δικηγόρος
  • Εισηγητής κ. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης, Γεωγράφος, Υποψήφιος Διδάκτορας Χωρικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορική
  • Εισηγητής κ. Κουφός Γ. Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
  • Μέλος κ. Πολέμης Ε. Διονύσιος, Οικονομολόγος
  • Μέλος κ. Καμπούρης Γ. Φίλιππος, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτορας Ναυτικού Δικαίου
  • Μέλος κ. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς, Οικονομολόγος
  • Μέλος κ. Σταύρου Δ. Πέτρος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
  • Μέλος κ. Κουμπαράκης Δ. Γεώργιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π.

Αναφορικά με τον Πρόεδρο κ. Παπαποστόλου Γ. Απόστολο, τον Εισηγητή κ. Κουφό Γ. Παναγιώτη και τα μέλη κ. Πολέμη Ε. Διονύσιο και κ. Κουμπαράκη Δ. Γεώργιο επισημαίνεται ότι η θητεία τους ανανεώνεται.