Δύο νέες Πειραματικές Ειδικότητες Κατάρτισης που θέτουν στην πράξη την ενίσχυση της εξωστρέφειας της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδρύονται στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργου Βούτσινου, του ΙΕΚ Τουρισμού και της διευθύντριάς του κ. Γερνά.

Σκοπός των νέων τμημάτων είναι η ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου επαγγελματικής κατάρτισης για τις ειδικότητες:

  • Στελεχών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, με εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δωματίων
  • Στελεχών Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Με τα νέα αυτά τμήματα, το Υπουργείο Τουρισμού φιλοδοξεί να θέσει την καινοτομία στον πυρήνα της τουριστικής εκπαίδευσης -μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων συνεργειών και δράσεων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς- στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του περιεχομένου σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι για την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη του εγχειρήματος, συνέβαλαν με την τεχνογνωσία τους: η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΓΜΘ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης Thessaloniki Convention Bureau (TCB), καθώς και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Ανακοινώνουμε τη λειτουργία δύο νέων πειραματικών ειδικοτήτων για την κατάρτιση των σπουδαστών μας σε αντικείμενα πλήρως εναρμονισμένα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η καινοτομία οφείλει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο και πυρήνα της νέας προσέγγισης την οποία απαιτεί η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και προς τον σκοπό αυτό, προχωρούμε άμεσα και με σχέδιο, μαζί με την πολύτιμη υποστήριξη και συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και μερικών από τους σπουδαιότερους θεσμικούς εταίρους της τουριστικής αγοράς.

Το στοίχημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού θέτει στο επίκεντρο την παρεχόμενη τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας. Και η αρχή γίνεται, σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, μία πόλη της οποίας η τουριστική δυναμική και οι προοπτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μεγιστοποιούνται, ιδίως στη σύγχρονη εποχή.

Το Υπουργείο Τουρισμού αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τουριστική εκπαίδευση. Και η πρωτοβουλία μας αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της νέας προσέγγισης που υιοθετούμε για τη συνολική μεταρρύθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας που κάνουμε για την επίτευξη βιώσιμης και πραγματικής ανάπτυξης για το τουριστικό μας προϊόν. Θέλω να ευχαριστήσω το ΙΕΚ τουρισμού Θεσσαλονίκης και τη διευθύντριά του, καθώς και τους φορείς που συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκεκριμένη εξέλιξη».