Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα η σημαντικότερη για τη χώρα μας, με εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και πολλαπλές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης και ανέλιξης. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς τουρισμού έχουν διατυπώσει επανειλημμένα την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης με σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου.Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.Δι.Τ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο είναι ένα νέο, δυναμικό τμήμα με καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και φοιτητοκεντρική εκπαιδευτική αντίληψη.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες εξυπηρετεί τη δημιουργική σύζευξη της πλέον σύγχρονης θεωρητικής γνώσης με την άμεση και ουσιαστική πρακτική εφαρμογή της, δίνοντας την ευκαιρία εξοικείωσης των φοιτητών/τριών με τις παραγωγικές διαδικασίες, την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική και διοίκηση του τουρισμού.

Αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο ευρύτερο οικοσύστημα εκπαίδευσης και μελέτης του τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο οποίο λειτουργεί για περισσότερα από 20 χρόνια το πρώτο στην Ελλάδα εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τουρισμό. Ταυτόχρονα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό του έργο, που διεξάγεται μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του.

Το νησί της Χίου αποτελεί ιδανικό τόπο ποιοτικών πανεπιστημιακών σπουδών, με έντονη αλλά ασφαλή φοιτητική ζωή, ενώ η Πανεπιστημιακή Μονάδα του νησιού αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες παρέχει ένα πλήρες σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και υποστηρικτικών υποδομών προς τους φοιτητές (π.χ. σίτιση και στέγαση).  

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στο νέο μικρής διάρκειας βίντεο του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο οποίο ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης και η κ. Άννα Κυριακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εξηγούν γιατί το νησί της Χίου πρέπει να είναι η επιλογή για σύγχρονες πανεπιστημιακές σπουδές στον τουρισμό.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.tourem.aegean.gr

Βίντεο Τμήματος: https://www.youtube.com/watch?v=aTft2AXDoS8