Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ) καλωσορίζει η Ομοσπονδία FedHATTA στο δίκτυο συνεργατών-μελών της στον ελληνικό οργανωμένο τουρισμό.

Ο ΣΕΤΕΥΔΑ ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την θεσμική κατοχύρωση και την προστασία του κλάδου των υπαίθριων δραστηριοτήτων και του θεματικού τουρισμού καθώς επίσης και τη δημιουργία σχήματος πιστοποίησης προσόντων των εμψυχωτών. Τα τελευταία χρόνια διεύρυνε την εκπροσώπησή του δημιουργώντας νέες επιτροπές δραστηριοτήτων με εταιρείες του αστικού τουρισμού, της χιονοδρομίας και της τουριστικής ιππασίας, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του σε 200 επιχειρήσεις.

Με την ένταξή του στην Ομοσπονδία-ομπρέλα για τον ελληνικό οργανωμένο τουρισμό, FedHATTA, ο ΣΕΤΕΥΔΑ αναβαθμίζει την εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση αιτημάτων των μελών του.

Δεδομένων των συνθηκών αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδημία αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, αναδεικνύεται ως απόλυτη ανάγκη η ενδυνάμωση των συλλογικών διεκδικήσεων του οργανωμένου τουρισμού αλλά και ο συντονισμός, η εξωστρέφεια και η συνεργασία μεταξύ των φορέων, προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους.

Στόχος της FedHATTA είναι να αναδείξει τις προκλήσεις αυτές με στόχο την αναβάθμιση του κλάδου των υπαίθριων δραστηριοτήτων και του θεματικού τουρισμού, που αποτελούν βασικό τμήμα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.