Πλήθος προβλημάτων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του κλάδου από τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση τα τελευταία δυο χρόνια, αναφέρει η ΣΕΤΚΕ.

Σα να μην έφτανε αυτό, ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δημιουργείται απέναντι στα τουριστικά καταλύματα από το φαινόμενο “ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης” είναι τεράστιος, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την λειτουργία τους, την ανάπτυξη τους, έως και τη βιωσιμότητα τους.

Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, προσπαθώντας να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό την “πίεση” της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς να έχει επέλθει καμία αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Επιβεβλημένη ανάγκη είναι η άμεση επίλυση του θέματος, ώστε η ενασχόληση με την τουριστική διαμονή να υπόκειται σε ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πρώτον την ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας και δεύτερον την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πάγια θέση της ΣΕΤΚΕ είναι η ένταξη τους στο πλαίσιο λειτουργίας των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αφού πρόκειται για ίδιου μεγέθους και αντικειμένου «επιχειρήσεις».