Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης, Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, καθώς και το τακτικό μέλος της Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Ιωάννη Μπόγδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη όπως και η μεγιστοποίηση από τους τοπικούς φορείς των ωφελειών της τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα διατυπώθηκαν οι μοναδικές ευκαιρίες από τις πιθανές συνέργειες των δήμων με τις τοπικές ενώσεις των τουριστικών επιχειρηματιών, τα επιμελητήρια και τους φορείς επιχειρήσεων που εκπροσωπούν δραστηριότητες συμπληρωματικές/υποστηρικτικές του τουρισμού.

Η κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι καθώς η τοπικής αυτοδιοίκησης εμπλέκεται στη διαδικασία της τουριστικής εμπειρίας τόσο σε επίπεδο υποδομών (πρόσβασης, καθαριότητας, ασφάλειας και πληροφόρησης), όσο και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος, είναι αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης , των επιχειρήσεων και της Πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο για την από κοινού χάραξη και υλοποίηση μιας πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Αντιστοίχως, οι κ.κ. Χρηστάκης και Μπόγδης, αναφέρθηκαν κυρίως στα οφέλη μια τέτοιας συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμότητα του εποικοδομητικού διαλόγου με την ελληνική Πολιτεία με σκοπό την αειφορία του τουριστικού προορισμού.

Η Γενική Γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη λειτουργία της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.