Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( ΝΕΕ ) υποστηρίζει το πρόγραμμα LIVINGTRAC του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος συμμετέχει ως σύμβουλος και υποστηρικτής στο consortium του οποίου ηγείται το ΕΚΠΑ με τίτλο « HEALTH and SUSTAINABLE LIVING, DIGITAL TRANSFORMATION AND CYBERSECURITY – LIVINGTRAC » ως European Digital Innovation Hub ( EDIH ) στην Ελλάδα.

Τα μέλη του consortium διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης ( AI ) , High Performance Computing ( HPC ) , Telecommunication Networks ( eg. 5G ), και στην Κυβερνοασφάλεια ( π.χ. ιδιωτικότητα, ασφάλεια δεδομένων ) καθώς και την τεχνογνωσία για την υποστήριξη εταιρειών που εφαρμόζουν ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικασιών , προιόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η εθελοντική συνεργασία του ΝΕΕ με το ΕΚΠΑ αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στην ναυτιλία.