Ο Δήμος Πειραιά θα διοργανώσει για όγδοη συνεχή χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων µε θέμα «Ημέρες Θάλασσας 2022» από 27 Μαΐου έως 5 Ιουνίου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι «Ημέρες Θάλασσας 2022» έχουν σκοπό την αναπτυξιακή και τουριστική προώθηση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, όπου διεξάγονται πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες δράσεις για τους πολίτες του ∆ήµου και των γύρω πόλεων καθώς και για τους τουρίστες της πόλης, οι οποίες πραγματοποιούνται µε πολύ μεγάλη επιτυχία από το 2015, θέτοντας τις βάσεις για να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο

Η συμμετοχή των πολιτών στις «Ημέρες Θάλασσας» είναι δωρεάν και ελεύθερη Οι εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».