Τεταρτη 15 Δεκεμβριου  7 ΚΑΙ 30 ΘΕΜΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το link για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει τη συζήτηση εκτός από τη σελίδα της Παράταξης στο f/b είναι

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87070898371?pwd%3DcncxQnpxNTAvaUJqcDhpcmVVakxyZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3PnUH8KdaNqgI2FLxLxYII