Το ινστιτούτο ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζει τη νέα ερεύνα για τις πύλες εισόδου της Ελλάδας για τον Σεπτέμβριο του 2021.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών πηγών που χρησιμοποιεί το INSETE Intelligence και των μεθοδολογιών κάθε πηγής / έρευνας και των μεταξύ τους διαφορών. Η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε μία από τις παραπάνω πηγές και του κατά περίπτωση μετρούμενου μεγέθους καθιστούν αναγκαία τη συνθετική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων πηγών προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το εκάστοτε προς διερεύνηση θέμα. Στο παράρτημα του δελτίου μπορείτε να βρείτε σημειώσεις και επεξηγήσεις των πινάκων και των γραφημάτων.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης.

Bulletin_2110