Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 11 & 12 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί η Διημερίδα του ΟΣΕ σχετικά με τις Σιδηροδρομικές Υποδομές & Μεταφορές.

Οι σιδηροδρομικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές  βρίσκονται σε μια κρίσιμη συγκυρία δεδομένου του πρωταγωνιστικού τους ρόλους διεθνώς εξαιτίας των πολλών και σημαντικών τους πλεονεκτημάτων έναντι των υπόλοιπων μεταφορικών μέσων.

Η συμβολή του σιδηροδρόμου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση, ο ρόλος του στην κοινωνία και την ανάπτυξη, το χαμηλό του κόστος, η άνεση και η ταχύτητα στη μετακίνηση, αποτελούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τρένου, ώστε αυτό να καταστεί πιο ελκυστικό τόσο για τις επιβατικές, όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Εν μέσω αυτής της συγκυρίας ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης της σιδηροδρομικής πολιτικής της χώρας σε επίπεδο υποδομών και μεταφορών, διοργανώνουν στις 11 & 12 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Διημερίδα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με τον τίτλο “Σιδηροδρομικές Υποδομές & Μεταφορές: Παρόν & Μέλλον”.

Ο σκοπός του Συνεδρίου, στο οποίο θα μετέχουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εγχώριο σιδηροδρομικό τοπίο δια των εκπροσώπων τους, καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και εκπρόσωποι άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, είναι να επικοινωνηθούν όλες οι προτάσεις/σκέψεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και να σκιαγραφηθούν οι προοπτικές του Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα.

Η Διημερίδα θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) ενότητες με την ακόλουθη θεματολογία:

  • Σιδηροδρομικές Υποδομές και Ανάπτυξη Δικτύου
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τηλεπικοινωνίες & Σιδηροδρομικά Συστήματα
  • Εμπορευματικές μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Δικαιώματα Επιβατών