Η WIMA και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με κύριο στόχο την ενίσχυση και την στήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο της WIMA κ. Ηλία Χατζηεφραιμίδη και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς κ. Άγγελο Κότιο, ενώ παρευρέθηκαν ο  Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης – Καθηγητής κ. Γρηγόριος Χονδροκούκης, o Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας – Καθηγητής κ. Παντελής Παντελίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών.

Επίσης παρευρέθηκαν ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας – Καθηγητής κ. Άγγελος Παντουβάκης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών -Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημοσθένης Κυριαζής καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της WIMA, ο κ .Άγγελος Δρακόπουλος Αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Λυγερός Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας, η κ. Ζωή Χασούρα Ταμίας, ο κ. Γιώργος Παπαμανώλης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, ο κ. Σπύρος Γκούμας Έφορος Διεθνώς Σχέσεων και Marketing, ο κ. Σοφοκλής Κοκκίνης μέλος του Δ.Σ. καθώς και ο κ. Θανάσης Αθανασόπουλος μέλος της WIMA.

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς κ. Άγγελος Κότιος, όσο και ο Πρόεδρος της WIMA κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης, τόνισαν ότι ο σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, λειτουργώντας ως γέφυρα καινοτόμων ιδεών στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας με νέους που εμπνέονται από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο δίνοντάς τους την δυνατότητα να τις εφαρμόσουν στην πράξη συνδέοντας την μελέτη και την έρευνα με την πραγματική αγορά, καλύπτοντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της.

Πιο συγκεκριμένα, η WIMA θα συνεισφέρει έμπρακτα στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τμημάτων του ΠΑΠΕΙ, ώστε να αποτελεί δεξαμενή άριστα καταρτισμένου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, θα δέχεται προγραμματισμένες επισκέψεις επιστημονικών ομάδων-φοιτητών του ΠΑΠΕΙ για μελέτες πεδίου σε εταιρείες – επιχειρήσεις  μέλη της, θα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες (μελέτες, έρευνες) που θα βοηθούν τα μέλη του ΔΕΠ, τους ερευνητές και φοιτητές του ΠΑΠΕΙ στο ακαδημαϊκό τους έργο.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα ενημερώνει την WIMA, για μελέτες, έρευνες και εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο, αποτελώντας αρωγό στο έργο τους για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, θα κατευθύνει μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας σε ανάγκες και ερευνητικά ζητήματα που θα θέτει η WIMA, θα συμβάλλει στην οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – συνεδρίων, σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Πανεπιστήμιο-Πειραιώς-WIMA-1
Πανεπιστήμιο-Πειραιώς-WIMA-2