Συνέντευξή στην ηλεκτρονική εφημερίδα τουρισμού «ΙΤΝ Ελληνικός Τουρισμός» έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, την περασμένη Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021. «Θέλουμε να καταστήσουμε την «Ελληνική Διατροφή» ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της υγιούς συνεταιριστικότητας και για την ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό, ξεκαθαρίζοντας πως διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. «Η ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων αποτελεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας» λέει ο υπουργός και αναλύει τις κινήσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα μιλά για τα φλέγοντα ζητήματα όπως τα 100 εκατομμύρια ευρώ που θα διοχετευθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τον αγροτουρισμό και τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους στις πληγείσες περιοχές. Η συνέντευξη του κυρίου υπουργού έχει ως εξής:

«Θέλουμε να καταστήσουμε την «Ελληνική Διατροφή» ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της υγιούς συνεταιριστικότητας.

Σπήλιος Λιβανός 4

Κύριε Υπουργέ είναι τιμή και χαρά μας που σας φιλοξενούμε στην «itn Ελληνικός  Τουρισμός». Υπάρχουν πολλοί τομείς των αρμοδιοτήτων σας που άπτονται και των θεμάτων του τουρισμού. Ο βασικότερος εξ αυτών είναι η διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή. Η εκμετάλλευση του τουριστικού προϊόντος προς όφελος της τοπικής παραγωγής προϊόντων. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση;

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρούμε με γρήγορα βήματα στην εκπόνηση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τον αγροδιατροφικό τομέα, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη καθώς έλειπε από το ελληνικό κράτος όλα τα τελευταία χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως,  της μοναδικότητας και της διατροφικής υπεροχής των προϊόντων  μας. Θέλουμε να καταστήσουμε την «Ελληνική Διατροφή» ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής. Υλοποιούμε, λοιπόν, ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των προϊόντων μας, την ανάδειξη του διατροφικού μας πλούτου και τη σύνδεση της αγροδιατροφής με την υγεία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Ένα βασικό ζήτημα που τίθεται από την πλευρά του τουριστικού κλάδου είναι η αδυναμία του πρωτογενούς τομέα να διαθέτει σε σταθερούς χρόνους, σταθερές ποσότητες προϊόντων. Υπάρχουν λύσεις γι’ αυτό; Θα μπορούσαν να οργανωθούν καλύτερα οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα;

Η ισχύς εν τη ενώσει. Βεβαίως και η καλύτερη οργάνωση των παραγωγών μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την καλύτερη διάθεση των προϊόντων. Αλλά και για τους ίδιους τους παραγωγούς με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Και σίγουρα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην αναδόμηση του αγροτικού τομέα της χώρας μας.  Γι΄ αυτό και η κυβέρνησή μας στηρίζει την υγιή συνεταιριστικότητα.

Και γι΄ αυτό μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες μου στο Υπουργείο ήταν να γεφυρώσουμε τις διαφορές μεταξύ της ΕΘΕΑΣ και του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση του συνεταιριστικού κινήματος, μέσα από τη σύγκλιση των απόψεων. Και τελικά πετύχαμε το συνεταιριστικό κίνημα να ενοποιηθεί μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Επιπλέον, όμως, δίνουμε και κίνητρα στους παραγωγούς για να ενώσουν τις δυνάμεις τους.Για παράδειγμα στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνεται έμφαση στις  συνεργασίες, τόσο τις οριζόντιες (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετες που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Ενώ, περιλαμβάνεται και η συμβολαιακή γεωργία.

«Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό»

Σπήλιος Λιβανός 3

Στους τουριστικούς προορισμούς που υπάρχει ταυτόχρονα και πρωτογενής παραγωγή, αλλά και δευτερογενής με τυποποιημένα τρόφιμα, τα πράγματα είναι καλύτερα και τροφοδοτείται ο τουριστικός κλάδος με ελληνικά προϊόντα. Τι γίνεται όμως με τις περιοχές που έχουν μεν παραγωγή και μάλιστα υψηλής ποιότητας, αλλά δεν αποτελούν τουριστικό προορισμό; Κρίνετε πως θα βοηθούσε ένας κεντρικός ή εθνικός συντονιστικός φορέας για την ανάπτυξη δικτύου διανομής;

Η ελεύθερη οικονομία παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων δικτύων που αναφέρετε. Εμείς ως κυβέρνηση οφείλουμε να διευκολύνουμε τη λειτουργία τους και την εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σήμερα που οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και μέσω σύγχρονων δικτύων μεταφορών τα προϊόντα που παράγονται στη μια άκρη της Ελλάδας μπορούν να εμπορεύονται στην άλλη άκρη της αυθημερόν. 

Πεποίθησή μου είναι ότι τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπισθούν μέσω συνεργασιών, τις οποίες ως ΥΠΑΑΤ επιδιώκουμε.

Επιπλέον, θεωρώ ότι τα agrologistics αποτελούν έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες στη χώρα μας. Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό. Η δημιουργία κέντρων agrologistics σε  περιοχές κομβικής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική παραγωγή και συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για παραγωγούς και καταναλωτές μέσω της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και του επιμερισμού του κόστους.

Παρατηρούμε πως έχετε εντείνει τους ελέγχους για τα ΠΟΠ προϊόντα, κίνηση που κρίνεται θετική. Πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε τους κανόνες, να μην προσφεύγουμε σε «κουτοπονηριές» αποσκοπώντας στο βραχύβιο όφελος; Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τις πιστοποιήσεις και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα, αλλά και το brand των ελληνικών προϊόντων;

Η αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και η ταχεία επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων στον τομέα του τροφίμου γενικότερα, είναι προτεραιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και δέσμευση της κυβέρνησή μας που υλοποιούμε.Για μας προέχει η αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από παράνομες ελληνοποιήσεις και παρατυπίες στα προϊόντα ιδιαίτερα στα ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικά.

Γι΄ αυτό και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.Επιβάλαμε τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία για παραβάσεις σχετικά με τη φέτα ΠΟΠ μετά από έτη απραξίας. Επιπλέον, επιβάλαμε σημαντικές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα (με ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις).

Επιπλέον, προχωράμε σε άμεσες, αναγκαίες βελτιώσεις του πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων, με γνώμονα την απλοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων και την αυστηροποίησή τους.

Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θωρακίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, τους δίνουμε την προστιθέμενη αξία που τους αναλογεί και, βεβαίως, προστατεύουμε στην πράξη τους Έλληνες παραγωγούς και τους καταναλωτές. Προστατεύουμε την ελληνική οικογένεια από όποιον κερδοσκοπεί σε βάρος της.

Σήμερα υπάρχουν πολλές μορφές θεματικού τουρισμού που συνδέονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Αγροτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, οινοτουρισμός κα. Έχετε λάβει πρωτοβουλίες από την πλευρά σας ή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού για αυτές τις θεματικές μορφές τουρισμού;

Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί σίγουρα μια σημαντική ευκαιρία για προσέλκυση τουριστών, επενδύσεις και ανάπτυξη στη χώρα μας. Ενώ μπορεί να αποτελέσει και ένα «όπλο» μας για να έχουμε τουριστική χρονιά 12 μηνών και 4 εποχών. Στα ζητήματα αυτά και δεδομένου ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην συνολικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης.

Για παράδειγμα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στον πράσινο αγρο-τουρισμό κονδύλια συνολικού ύψους 100 εκ. €. Ενδεικτικά με τα ποσά αυτά οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού με χρήση νέων τεχνολογιών, σε δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή και σε προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων.

Πολλές αγροτουριστικές μονάδες λειτουργούσαν στις πυρόπληκτες περιοχές. Συνολικά ποια είναι τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους στις πληγείσες περιοχές. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτά και οι αγροτουριστικές μονάδες;

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως μετά τις πυρκαγιές προχώρησε στη λήψη μέτρων άμεσης στήριξης των πληγέντων παραγωγών με γενναίες αποζημιώσεις και γρήγορες και απλές διαδικασίες.

Ειδικότερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός συνολικότερου Σχεδίου Ανασυγκρότησης  του αγροδιατροφικού τομέα για την επόμενη μέρα με συγκεκριμένα μέτρα αποζημιώσεων για τους πληγέντες αγρότες αλλά και με επιπλέον άμεσες και μεσομακροπρόθεσμες ενέργειες. 

Από την πρώτη στιγμή φτιάξαμε ειδική τηλεφωνική γραμμή (1540) ενημέρωσης και στήριξης των πυρόπληκτων αγροτών.Αποζημιώνουμε το ζωϊκό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με τον κανονισμό του & τις μονοετείς καλλιέργειες μέσω του εργαλείου του de minimis.

Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη και εκδώσαμε έντυπα με οδηγίες (σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ) για τους πυρόπληκτους αγρότες σχετικά με την καλλιέργεια ελιάς, συκιάς, αμπελιού  και τη διαχείριση χορτολιβαδικών εκτάσεων βόσκησης. Τα παραπάνω αποτελούν ένα μόνο μέρος της συνολικότερης προσπάθειάς μας για την αγροτική ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και για τη στήριξη αγροτουριστικών μονάδων.

22 23 synenteyxi LIVANOS
https://itnnews.gr/wp-content/uploads/2021/09/ITN_16092021.pdf